TỌA ĐÀM VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2016 

“Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” 

    Góp phần xây dựng văn hóa ý thức trách nhiệm trong công việc tại công sở. Trong năm 2016, Ban Điều hành xây dựng văn hóa công sở Trường đã phát động phong trào cùng hành động xây dựng tác phong và ý thức tổ chức, kỷ luật làm việc, ý thức chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Nhằm giúp cho cán bộ -nhân viên và giáo viên hiểu và hành động đúng vị trí, chức năng, vai trò và nhiệm vụ của từng CB –NV- GV trong tình hình cơ quan hiện nay…Ban Điều hành xây dựng văn hóa công sở Trường, đã xây dựng kế hoạch tọa đàm về văn hóa công sở với chủ đề: “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”-Ý nghĩa và giá trị thực tiễn. Buổi tọa đàm được tổ chức vào lúc 09 giờ 30, ngày thứ sáu 30/9/ 2016, địa điểm: phòng số 44, trụ sở chính Trường trung cấp nghề Nhân Đạo. Tham dự buổi tọa đàm, CB-NV và GV Nhà trường sẽ được nghe trình bày các báo cáo tham luận: Làm thế nào để nhân rộng và thúc đẩy hành động thực hiện “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”; Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của hành động “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”; Tại sao cần thay đổi thái độ và hành động “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” và “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” với những trạng thái, hành động thường được thể hiện.

Đồng thời CB-NV-GV cùng tham gia thảo luận, góp ý với các nội dung như:

1. Ý nghĩa của “Trước khi trách người – Hãy tự trách mình”

-   “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” là gì? Thế nào là “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”?

-   Tại sao phải “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”.

-   Những trạng thái, hành động của “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” được thể hiện ra sao?

-   Đối tượng thường được minh họa, liên tưởng đến khi nói “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”.

2. Nội dung “Trước khi trách người – Hãy tự trách mình”

-   Những trạng thái, hành động mà chúng ta cho là “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” Hãy nêu một vài ví dụ mà cá nhân được biết tại Trường.

-   Thái độ của chúng ta phải làm gì khi chứng kiến hoặc tiếp thu được qua một câu chuyện hay trạng thái, hành động về “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình”

3. Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của “Trước khi trách người – Hãy tự trách mình”

-   Trình bày ý nghĩa và giới thiệu giá trị thực tiễn của hành động “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” được thể hiện qua lối sống sinh hoạt hàng ngày của từng CB- NV- GV trong công sở cũng như ngoài xã hội như thế nào?

-   Giới thiệu những giá trị thực tiễn của những hành động “Trước khi trách người- Hãy tự trách mình” cụ thể tại Trường.

   Ban điều hành xây dựng văn hóa công sở Trường, đề nghị Trưởng các bộ phận thông báo, triển khai và tạo điều kiện cho CB-NV-GV tham dự đông đủ và chuẩn bị các ý kiến tham gia thảo luận, góp ý trong buổi tọa đàm với thời gian và nội dung nêu trên.

 

                                                                                                Anh Thông

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: