Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm 2016 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường như sau:

  • Hồ sơ đăng ký

-      Các Khoa/Bộ môn lập danh sách Giáo viên tham dự, gửi về Phòng Đào tạo (theo mẫu đính kèm).

-      Yêu cầu Hồ sơ bài giảng dự thi:

+    Hồ sơ bài giảng gồm có: giáo án, tài liệu phát tay, phiếu hướng dẫn thực hành (dạy thực hành),… được đóng tập và có trang bìa;

+    Số lượng: 05 bộ cho mỗi bài dự thi, có phê duyệt của Trưởng khoa / bộ môn.

  • Đối tượng tham dự

     Toàn bộ Giáo viên đang tham gia giảng dạy hệ dài hạn, ngắn hạn; kể cả Giáo viên đã được công nhận là Giáo viên giỏi ở Hội giảng cấp Trường và cấp Thành phố có thời gian ≥ 5 năm.

  • Thời gian thực hiện

-      Nộp danh sách đăng ký: 03/10  đến 08/10/2016;

-      Bốc thăm lịch thi: 14/10/2016;

-      Khai mạc Hội thi: 31/10/2016.

 Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa/BM triển khai kế hoạch đến giáo viên biết để đăng ký tham gia hội thi.

Phòng Đào tạo.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: