Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm 2016 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường như sau:

  • Hồ sơ đăng ký

-      Các Khoa/Bộ môn lập danh sách Giáo viên tham dự, gửi về Phòng Đào tạo (theo mẫu đính kèm).

-      Yêu cầu Hồ sơ bài giảng dự thi:

+    Hồ sơ bài giảng gồm có: giáo án, tài liệu phát tay, phiếu hướng dẫn thực hành (dạy thực hành),… được đóng tập và có trang bìa;

+    Số lượng: 05 bộ cho mỗi bài dự thi, có phê duyệt của Trưởng khoa / bộ môn.

  • Đối tượng tham dự

     Toàn bộ Giáo viên đang tham gia giảng dạy hệ dài hạn, ngắn hạn; kể cả Giáo viên đã được công nhận là Giáo viên giỏi ở Hội giảng cấp Trường và cấp Thành phố có thời gian ≥ 5 năm.

  • Thời gian thực hiện

-      Nộp danh sách đăng ký: 03/10  đến 08/10/2016;

-      Bốc thăm lịch thi: 14/10/2016;

-      Khai mạc Hội thi: 31/10/2016.

 Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa/BM triển khai kế hoạch đến giáo viên biết để đăng ký tham gia hội thi.

Phòng Đào tạo.