Thư mời họp mặt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và Kỷ niệm 33 năm thành lập Trường 

Trân trong kính mời cán bộ nhân viên và giáo viên nhà Trường đến dự. 10h30 ngày 19/11/2016