Thông báo về việc "hiến máu" nhân đạo. 

Thời gian đăng ký từ ngày 10/5/2017 đến 15/5/2017.

Ngày hiến máu: 6h30 -> 9h30 ngày 16/5/2017

Tại Trụ sở chính Trường.