Thông báo về việc trực lễ Quốc khánh 2/9 

Toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên,  học sinh được nghỉ 02 ngày 2/9/2016, 3/9/2016.