Thông báo lịch trực và nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 

Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ nghỉ 1 ngày duy nhất vào ngày 6/4/2017, tức 10/3 âm lịch.