Thông báo lịch trực và nghỉ lễ 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5. 

Toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh được nghỉ 4 ngày từ 29/4/2017 đến hết ngày 02/05/2017. Ngày 3/5/2017 đi làm bình thường.