Thông báo khám sức khoẻ khoá 2016A 

9H thứ 2 ngày 27/06/2016 tại phòng Y tế Trường. 

Địa điểm khám: Phòng y tế Trường TCN Nhân Đạo(Lầu 1) 648/28 CMT8 Phường 11 Quận 3

Thời gian khám: 9H ngày 27/06/2016

Mỗi học sinh mang theo 01 tấm ảnh 3X4

Phiếu khám sức khoẻ sẽ được lưu trong hồ sơ học sinh đến khi ra trường.