Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp trung cấp 

Sau khi thi tốt nghiệp 30 ngày sẽ được cấp bằng tốt nghiệp. 

   Ngày 13/3/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXHquy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (TC, CĐ); in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp.
Theo đó, hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp  trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày: 
- Người học kết thúc thi môn thi tốt nghiệp cuối cùng; hoặc bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp (đối với tổ chức đào tạo theo niên chế); hoặc kết thúc môn học, môn đun cuối cùng trong chương trình đào tạo (đối với tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ). 
Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành:

Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp (Phụ lục 1 Kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH);

 Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp (Phụ lục 3 Kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH)

 

Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa lại bằng tốt nghiệp/ cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc (Phụ lục 4 Kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH). 

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017.

Mạnh Hùng

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: