Quyên góp sách cho thư viện Trường năm 2015 

         TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

CÔNG ĐOÀN – CHI ĐOÀN- HỘI CCB                            Độc  lập – Tư do – Hạnh phúc

    Quận 3 , ngày  1 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Quyên góp sách cho thư viện Trường năm 2015

      Để nâng cao chất lượng phục vụ thư viện, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định, phục vụ người đọc, không ngừng tăng số lượng và các nguồn cung thông tin phong phú, đa dạng các loại  sách cho thư viện, nay Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên và Hội Cưu Chiến Binh cùng phát động đợt quyên góp sách năm 2015 và thông báo đến toàn thể CBCNV- GV,  học sinh  thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp việc vận động quyên góp sách trong toàn đơn vị.

     Thời gian vận động: từ ngày 1-6-2015 đến hết ngày 30-6-2015.

     Bao gồm tất cả các thể loại: Giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo chuyên ngành, truyện, sách giáo khoa, tạp chí  . . .

     Mọi đóng góp xin liên hệ tại thư viện  của Trường TCN Nhân Đạo.

     Tổng kết vận động các đoàn thể sẽ bình chọn khen thưởng cho tập thể và cá nhân có số lượng nhiều nhất vào ngày 6-7-2015

Đề nghị tất cả CBCNV- GV và học sinh nhiệt tình tham gia.

Thư Viện Trường.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: