NHỮNG THAY ĐỔI GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH 

Từ 10/7 đến 10/8/2017 Trường TCN Nhân Đạo đã tiến hành làm thủ tục bàn giao 53 sổ BHXH cho cơ quan BHXH Quận 3 theo 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Trong quá trình triển khai đến người lao động kiểm tra và cập nhật lại thông tin quá trình tham gia bảo hiểm phát hiện thiếu sót trong quá trình đóng BHXH, cập nhật lại chỉ theo đúng hộ khẩu thường trú theo CMND và nơi cấp giấy khai sinh. Được sự phối hợp của phòng tổ chức kế hoạch và người lao động nên việc cập nhật thông tin được thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời.

 

BHXH sẽ sớm cấp lại sổ BHXH theo một mẫu chung thống nhất trên toàn quốc thay thế mẫu cũ để bàn giao cho người lao động.

Trường hợp phát hiện sai sót, thiếu sót trong quá trình đóng bảo hiểm: do việc cập nhật thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại các quận huyện không đồng bộ.

Năm 1996 quá trình chuyển đổi bắt đầu triển khai cấp sổ BHXH đại trà(khi đó cơ quan BHXH mới thành lập), đội ngũ cán bộ công chức của ngành BHXH từ các ngành khác chuyển sang chưa nắm chắc nghiệp vụ và chưa có kinh nghiệm nên công tác thẩm định không chặt chẽ, một lượng lớn sổ BHXH ghi chưa đúng các chức danh của người lao động, ghi thời gian tham gia BHXH chưa chính xác.

ThanhLe

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: