NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THAM MƯU 

     Là nội dung bài giảng của chuyên đề 1 trong 4 chuyên đề của kế hoạch huấn luyện cán bộ Nhà trường năm 2016, được tổ chức vào chiều ngày 25/3/2016 tại phòng số 11, trụ sở chính Trường trung cấp nghề Nhân Đạo. Giảng viên là Thầy Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Ngoại ngữ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Có 19 Cán bộ Trường là Trưởng- phó các đơn vị và thành viên các Ban tư vấn tham dự buổi học này. Qua chuyên đề này, cán bộ Trường nắm và hiểu được:vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình trong cương vị được giao; xử lý được tình huống ở bộ phận phụ trách đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền. Đồng thời xây dựng được kế hoạch thực hiện cũng như nhận xét đánh giá kết quả thực hiện được trong chức năng tham mưu thực hiện của mình với Ban Giám hiệu.                                                                  

 Anh Thông

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: