KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH BUỔI HỌP VÀ TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ 

Là nội dung bài giảng của chuyên đề 2 trong kế hoạch huấn luyện nâng cao năng lực cán bộ Nhà trường năm 2016, được tổ chức vào chiều ngày 17/6/2016 tại phòng số 07, trụ sở chính Trường trung cấp nghề Nhân Đạo. Giảng viên bài giảng là Thầy Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Ngoại ngữ - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Có 20 Cán bộ Trường là Trưởng- phó các đơn vị và thành viên các Ban tư vấn tham dự buổi học chuyên đề này. Qua nội dung bài giảng, giúp cán bộ Trường nắm và hiểu được: Quy trình để tổ chức cuộc họp; xử lý những tình huống; kỹ năng cần thiết để điều hành trong cuộc họp. Đồng thời hướng dẫn những “kỹ thuật”cần có khi thực hiện vai trò của người chủ tọa và phân biệt rõ tính chất nội dung của các cuộc họp, công tác chuẩn bị để cuộc họp được tổ chức thành công.

Anh Thông.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: