Kế hoạch tọa đàm xây dựng văn minh công sở Chủ đề: “Chuyện tử tế” 

Trường TCN Nhân Đạo 

I.  Mục đích, yêu cầu

-     Sơ kết thực hiên văn hóa “ lời chào- xin lỗi- cám ơn” và văn hóa “ Đúng giờ- hội họp   và tiếp thu góp ý phê bình”.

-     Phát hiện, giới thiệu nhân rộng nhân tố là những cá nhân, tập thể có những cử chỉ hành động đẹp trong cuộc sống thường ngày tại Trường.Thông qua những câu chuyện thực tế từ cuộc sống được viết, kể, minh họa… giáo dục nhân cách và hành động của Cán bộ- Nhân viên- Giáo viên.

-         Phát động phong trào cùng nhau tham gia tuyên truyền vận động và hành động theo gương sáng, nghĩa cử đẹp “Chuyện tử tế” thực hiện tại Trường.

II.  Địa điểm – thời gian – thành phần

  1. Thời gian : bắt đầu từ 09 giờ 30 đến 11g30  ngày thứ sáu 30/ 10 / 2015
  2. Địa điểm : phòng số 44
  3. Thành phần : Cán bộ- nhân viên và giáo viên của Trường

Chủ tọa buổi tọa đàm : Ban điều hành xây dựng văn minh công sở và Công Đoàn cơ sở.

III.  Nội dung và chương trình tọa đàm

A / Nội dung trao đổi, tọa đàm: - Nhận xét và đánh giá việc thực hiện các đợt tọa đàm trước

1. Ý nghĩa của “Chuyện tử tế”

-   “Chuyện tử tế” là gì? Thế nào là tử tế?

-    Những nội dung hành động của “Chuyện tử tế” được thể hiện ra sao?

-    Ai có thể hành động và thực hiện “Chuyện tử tế”?.

2. Nội dung “Chuyện tử tế”


-   Những hành động, cử chỉ mà chúng ta cho là “Chuyện tử tế”.

-   Thái độ của chúng ta phải làm gì khi chứng kiến hoặc tiếp thu được qua một câu chuyện hay hành động “Tử tế”.

3. Làm thế nào để nhân rộng và hành động thực hiện “Chuyện tử tế”


-   Những biện pháp, cách làm hay cần thực hiện khi nhân rộng hay phát động phong trào “Chuyện tử tế”. Giới thiệu các hình thức và cách làm“Chuyện tử tế” tại Trường.

B/ Chương trình

  1. Khai mạc- Giới thiệu đại biểu tham dự                                          
  2. Báo cáo quá trình thực hiện văn hóa “ Lời chào- Xin lỗi- Cám ơn ” và văn hóa “ Đúng giờ- hội họp   và tiếp thu góp ý phê bình” trong thời gian qua. Những việc làm tốt có hiệu quả và những việc chưa làm được. Giới thiệu chủ đề nội dung tọa đàm: “Chuyện tử tế”.   
  3. Phần trao đổi tọa đàm:                                                                      

i.  Về ý nghĩa của việc thực hiện “Chuyện tử tế”                  

ii. Về nội dung “Chuyện tử tế”                                                 

iii.Làm thế nào để nhân rộng và thúc đẩy khuyến khích thực hiện “Chuyện tử tế” trong Nhà trường.

Ý kiến kết luận của chủ tọa và kết quả thực hiện các mặt văn hóa trong thời gian qua và biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Nội dung hình thức và biện pháp thực hiện“Chuyện tử tế” trong Trường.

Ban điều hành xây dựng “ đơn vị văn hóa”.

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: