Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp nghề Công tác xã hội 

Lớp XH14C1, XH14C2 

Lễ tốt nghiệp của lớp Công tác xã hội XH14C1, XH14C2 trình độ trung cấp khóa 2014-2016 đươc tổ chức 14h ngày 10/11/2016 tại phòng 44, Trường TCN Nhân Đạo địa chỉ 648/28 CMT8 P11 Q3.

Trường Nhân đạo