Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 32 năm Thành lập Trường và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11