HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ 3-2016 

Sáng ngày 15/7/2016, Hội đồng Nhà trường đã họp thông qua đánh giá các Mục tiêu chất lượng; Định hướng hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết của Trường quý 2/2016. Đồng thời thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động quý 3/2016 của Trường với các nội dung trọng tâm như sau:

  1. Tập trung cho công tác tuyển sinh hệ dài hạn và ngắn hạn: Đạt chỉ tiêu hệ dài hạn là 355 học sinh; Đạt chỉ tiêu hệ ngắn hạn theo mục tiêu phân kỳ của quý 3/2016.
  2. Củng cố, sắp xếp lại tổ chức nhân sự các phòng- khoa: tập trung củng cố tại phòng Tài chính- Kế hoạch; khoa Công nghệ thông tin; khoa Kinh tế- công tác xã hội; khoa Nghiệp vụ- Chăm sóc sắc đẹp và khoa Điện –Điện tử
  3. Xây dựng và củng cố đội ngũ giáo viên chủ nhiệm: lực lượng tham gia làm công tác giáo viên chủ nhiệm phải đảm bảo về số lượng và mạnh về chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý học sinh.
  4. Tổ chức phong trào thi đua có trọng điểm: tập trung thực hiện xây dựng văn hóa công sở; nội dung hành động 5S; xây dựng kế hoạch và thực hiện theo đúng kế hoạch.
  5. Tổ chức lại các lớp học văn hóa: tạo điều kiện cho học sinh theo học đúng chương trình, đảm bảo sĩ số của lớp học.
  6. Xây dựng khối B trụ sở chính: thực hiện khởi công theo đúng quy trình, quy định và tiến độ thời gian.

 

Anh Thông

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: