Hoạt động văn minh công sở tại trường Trung cấp nghề Nhân Đạo 

Hoạt động văn minh công sở tại trường Trung cấp nghề Nhân Đạo được duy trì từ năm 2012 đến nay và đã đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” cấp Quận từ năm 2013 đến 2016 (Điểm đạt được hàng năm > 95 điểm).

Tiếp tục cho năm 2017, Trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện văn minh công sở và vận động CBNV-GV, HS toàn Trường cam kết thực hiện 100/100 điểm tiêu chuẩn đơn vị văn hóa cấp Quận năm 2017

TT

Tiêu chuẩn

Điểm chuẩn

1

100% cán bộ công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương

2

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm.

3

Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của TP, niêm yết công khai các quy trình hướng dẫn thủ tục hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả NSNN và các nguồn kinh phí được giao; cán bộ công chức, viên chức đeo bảng tên, trang phục gọn gàng, lịch sự, tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhanh gọn; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng

10đ

4

Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nền nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị

5

Có sáng kiến, cải tiến quản lý, kinh nghiệm được áp dụng từ thực tiễn

6

70% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

7

Có ≥ 80% CBCC-VC không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; 100% CBCC đăng ký và đạt danh hiệu GĐVH tại địa phương

8

Không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá tại phòng làm việc

9

Không có người vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

10

Phòng, chống các loại tệ nạn xã hội và không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

11

Trồng cây xanh, hoa kiểng, tham gia hội thi “Môi trường xanh”, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân làm sạch đẹp thành phố” hàng năm

10đ

12

Phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; không xả rác bừa bãi; có giỏ rác trong khuôn viên và phòng làm việc; nhà vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn VSMT

10đ

13

Có nơi để xe khách, xe nội bộ nền nếp, trật tự

14

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ công an)

20đ

 

Tổng cộng:

100đ

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất và đạt mục đích của kế hoạch thực hiện văn minh công sở; Ban Giám hiệu Nhà trường phân công Ban Điều hành xây dựng đơn vị văn hóa và Ban Tổ chức phong trào thi đua phối hợp xây dựng nội dung tiêu chí chấm điểm thi đua cụ thể, chi tiết, rõ ràng và tổ chức chấm điểm hàng tháng từ năm 2015 cho đến nay (Có điều chỉnh, bổ sung phù hợp nội dung thi đua trọng điểm từng năm. Có báo cáo sơ kết hàng quý và tổng kết năm, có đề xuất tuyên dương khen thưởng các gương điển hình trong việc thực hiện tốt một trong các các nội dung trọng điểm sau:

1.   Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường.

2.   Làm việc có kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thực chất, có đánh giá rút kinh nghiệm.

3.   Duy trì đều đặn, thường xuyên sinh hoạt định kỳ; thường xuyên kiểm soát hồ sơ, tài liệu kịp thời, đầy đủ, đúng quy định theo quy trình ISO.

4.   Hành động 5S.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đạt yêu cầu từ sàng lọc, sạch sẽ, sắp xếp, săn sóc đến sẵn sàng. Đặc biệt hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh phải duy trì đều đặn, thường xuyên, nền nếp việc:

-  Cho học sinh nghỉ trước 05 phút trong giờ học lý thuyết để giáo viên và học sinh vệ sinh lớp học: lau bảng, kê bàn ghế ngay ngắn, vệ sinh lớp và giáo viên là người rời khỏi lớp sau cùng để tắt đèn, quạt, âm thanh, máy chiếu,…;

-  Cho học sinh nghỉ trước 15’ trong giờ học thực hành để giáo viên và học sinh vệ sinh xưởng thực hành; thu dọn thiết bị, dụng cụ thực hành đúng nơi quy định,…..;

-  Học sinh đứng lên chào thầy cô hoặc khách bước vào lớp;

-  Nhắc nhỡ không đem thức ăn, nước uống vào lớp học/ xưởng thực hành; bỏ rác đúng nơi quy định; không phá hoại tài sản công.

5.   Văn hóa giao tiếp: Toàn thể CBNV-GV và HS gặp nhau thân thiện, chào hỏi chân thành (Người mới đến chào người đang ở bên trong, người đi về chào người ở lại; biết cám ơn, biết xin lỗi, ……). Mỗi đơn vị trong 1 quý có ít nhất 01 cá nhân làm việc tử tế, hoặc được tuyên dương hành động nghĩa cử đẹp.

Ngọc Hạnh

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: