ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH 

ĐỢT 1/2015 

     Sáng ngày thứ sáu 24/4/2015, tại phòng họp số 7 - Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo. Hội đồng kiểm định Trường, đã tổ chức họp với các phòng, khoa và bộ môn nhằm đánh giá việc thực hiện tự kiểm định đợt 1/2015 của các đơn vị trong Nhà trường. Báo cáo đánh giá cho biết, các bộ phận chủ động xây dựng kế hoạch công việc năm 2015 và các kế hoạch chi tiết cho từng công việc. Có triển khai công việc theo kế hoạch, thực hiện báo cáo theo hướng dẫn. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý một số mặt còn hạn chế như: chưa xác định rõ "tiêu chí đánh giá/ kết quả mong đợi; báo cáo kết quả đợt 1 chậm so với kế hoạch; chưa theo hướng dẫn đánh giá chỉ số của công văn 753 và thành viên phụ trách tiêu chí 4, 5 thực hiện tiến độ, báo cáo chậm.

   Anh Thông.        

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: