Chương trình văn nghệ chào mừng 32 năm thành lập trường và mừng ngày nhà giáo việt nam