BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG "CHUYỆN TỬ TẾ" VÀ NỘI DUNG 5S 

     Sáng ngày thứ hai 08/8/2016, trong buổi chào cờ đầu tuần Ban điều hành xây dựng văn hóa công sở Trường, đã biểu dương 02 tập thể: phòng Đào tạo và khoa Nghiệp vụ - Chăm sóc sắc đẹp đạt kết quả tốt nội dung hành động 5S và 04 cá nhân: cô Bùi Thị Thắm; Lê Thị Hồng Thanh (phòng TC.HC.TH); Thầy Đinh Công Danh ( khoa KT - CTXH) và anh Châu Công Minh ( khoa NV - CSSĐ), là những gương điển hình của phong trào " Chuyện tử tế" 6 tháng đầu năm 2016 của Nhà trường.

Anh Thông.