BAN GIÁM HIỆU ĐỐI THOẠI VỚI CB - NV - GV NĂM HỌC 2015 - 2016 

    Thực hiện kế hoạch số 32/KH-NĐ, ngày 07/12/2015 về việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Ban Giám hiệu với cán bộ - nhân viên và giáo viên Nhà trường năm học 2015 - 2016. Sáng ngày 06/01/2016 tại phòng số 11- trụ sở chính Trường TCN Nhân Đạo, BGH đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với CB - NV - GV Trường. Chủ trì buổi đối thoại là Thầy Nguyễn Phan Hòa - Hiệu trưởng và các Thầy trong BGH. Tham dự buổi tiếp xúc có 35 CB - NV - GV đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường.

     Trong buổi đối thoại, CB - NV - GV đã có những ý kiến trao đổi và đề xuất với BGH các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách, chế độ của CB - NV - GV, hoạt động chuyên môn của Trường... trong thời gian qua. BGH đã trân trọng ghi nhận và trao đổi, giải đáp các ý kiến đề xuất của CB - NV - GV. Đồng thời trao đổi một số thông tin, định hướng của Trường trong thời gian tới.


       Việc gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa BGH và CB - NV - GV Trường là một hoạt động được duy trì, tổ chức trong nhiều năm qua. Thông qua đối thoại, BGH có thêm nguồn thông tin để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung và điều hành cho các hoạt động và mục tiêu chất lượng của năm học 2015 - 2016 của Trường đạt được kết quả cao.

  Anh Thông

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: