Dạy Nghề Trang Điểm Thẩm Mỹ Trình Độ Sơ Cấp

Thứ sáu - 31/07/2020 02:50 214 0

Dạy Nghề Trang Điểm Thẩm Mỹ Trình Độ Sơ Cấp 

TRANG ĐIỂM CĂN BẢN.
TRANG ĐIỂM CĂN BẢN NÂNG CAO.
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU.
TRANG ĐIỂM TỔNG HỢP.
CHẢI BỚI TÓC CÔ DÂU.
CHẢI BỚI TÓC TỔNG HỢP. 

Giới thiệu khoá học nghề:

Tên nghề: TRANG ĐIỂM THẨM MỸ

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Đối tượng tuyển sinh: Trình độ từ lớp 5 trở lên, tuổi từ 15, có sức khoẻ tốt.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 6

Thời gian học : sáng, chiều, tối.

Số lượng khoá học.

STT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

1

TRANG ĐIỂM CĂN BẢN

1 tháng

1.000.000 VND

2

TRANG ĐIỂM CĂN BẢN NÂNG CAO

1 tháng

1.000.000 VND

3

TRANG ĐIỂM CÔ DÂU

2 tháng

4.000.000 VND

4

TRANG ĐIỂM TỔNG HỢP

4 tháng

5.600.000VND

5

CHẢI BỚI TÓC CÔ DÂU

2 tháng

2.000.000 VND

6

CHẢI BỚI TÓC TỔNG HỢP

3 tháng

2.500.000VND

Các khoá học

Khóa học 1 : TRANG ĐIỂM CĂN BẢN

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Sau khóa học học viên có khả năng :

-  Về kiến thức:

 • Hiểu biết tầm quan trọng của nghệ thuật trang điểm đối vơi cuộc sống.
 • Đạt được sự cân bằng giữa vẽ đẹp tự nhiên và vẽ đẹp do nghệ thuật trang điểm mang lại.
 • Hiểu biết nguyên tắc trang điểm căn bản, đi tiệc ngày, tiệc đêm, công sở, dạ hội.
 • Phân biệt và hiểu rõ công dụng mỹ phẩm và mỹ cụ.

-   Về kỹ năng :

 • Thực hiện thành thạo kiểu dáng trang điểm theo yêu cầu về thời gian, không gian và sở thích khi đi dự tiệc hay đi làm, dạ hội.
 • Thực hiện mỹ phẩm có chất lượng do sự chọn lựa của chính mình.

-  Thái độ :

 • Bảo đảm vệ sinh tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.
 • Sử dụng mỹ phẩm có chất lượng đối với khách hàng.
 • Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.

Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khoá học:  Giới thiệu  việc làm cho học viên khi có nhu cầu.

Liên Hệ:

Điện thoại :(08)38249590 - 0907 060 986 (CÔ BÌNH )

Website:www.truongnhandao.edu.vn

Khóa học 2: TRANG ĐIỂM CĂN BẢN NÂNG CAO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Sau khóa học học viên có khả năng.

-   Về kiến thức:

 • Hiểu biết tầm quan trọng của nghệ thuật trang điểm đối vơi cuộc sống.
 • Đạt được sự cân bằng giữa vẽ đẹp tự nhiên và vẽ đẹp do nghệ thuật trang điểm mang lại.
 • Hiểu biết nguyên tắc trang điểm từng khuôn mặt
 • Phân biệt và hiểu rõ công dụng mỹ phẩm và mỹ cụ.

-    Về kỹ năng :

 • Thực hiện thành thạo kiểu dáng trang điểm theo yêu cầu về thời gian, không gian và sở thích khi đi dự tiệc hay đi làm, dạ hội.
 • Thực hiện mỹ phẩm có chất lượng do sự chọn lựa của chính mình.

-    Thái độ :

 • Bảo đảm vệ sinh tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.
 • Sử dụng mỹ phẩm có chất lượng đối với khách hàng.
 • Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.

 Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khoá học:  Giới thiệu  việc làm cho học viên khi có nhu cầu.


 

Liên Hệ:

Điện thoại :(08)38249590 - 0907 060 986 (CÔ BÌNH )

Website:www.truongnhandao.edu.vn

Khóa học 3: TRANG ĐIỂM CÔ DÂU

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Sau khóa học học viên có khả năng :

-  Về kiến thức:

 • Hiểu biết tầm quan trọng của nghệ thuật trang điểm đối vơi cuộc sống.
 • Nhận thức nguyên tắc trang điểm căn bản, cô dâu, người mẫu, sân khấu, khách hàng....
 • Đạt được sự cân bằng nghề trang điểm giữa vẽ đẹp tự nhiên và vẽ đẹp do nghệ thuật trang điểm mang lại.
 • Phân biệt và hiểu rõ mỹ phẩm và mỹ cụ.

-   Về kỹ năng :

 • Thực hiện thành thạo kiểu dáng trang điểm theo yêu cầu về thời gian, không gian và sở thích cho chính mình và khách hàng.
 • Chọn lựa, bảo quản mỹ phẩm an toàn. Phân biệt mỹ phẩm có chất lượng và mỹ phẩm kém chất lượng.

-   Thái độ :

 • Bảo đảm vệ sinh tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.
 • Sử dụng mỹ phẩm có chất lượng đối với khách hàng.
 • Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.
 • Đoàn kết, hòa đồng giúp đỡ, học hỏi các đồng nghiệp trong nghề để tiến bộ.

-         Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khoá học:  Giới thiệu  việc làm cho học viên khi có nhu cầu.

 

Liên Hệ:

Điện thoại :(08)38249590 - 0907 060 986 (CÔ BÌNH )

Website:www.truongnhandao.edu.vn

Khóa học 4: TRANG ĐIỂM TỒNG HỢP

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Sau khóa học học viên có khả năng :

-   Về kiến thức:

 • Hiểu biết tầm quan trọng của nghệ thuật trang điểm đối vơi cuộc sống.
 • Nhận thức nguyên tắc trang điểm căn bản, cô dâu, người mẫu, sân khấu, khách hàng....
 • Đạt được sự cân bằng nghề trang điểm giữa vẽ đẹp tự nhiên và vẽ đẹp do nghệ thuật trang điểm mang lại.
 • Phân biệt và hiểu rõ mỹ phẩm và mỹ cụ.

-   Về kỹ năng :

 • Thực hiện thành thạo kiểu dáng trang điểm theo yêu cầu về thời gian, không gian và sở thích cho chính mình và khách hàng.
 • Chọn lựa, bảo quản mỹ phẩm an toàn. Phân biệt mỹ phẩm có chất lượng và mỹ phẩm kém chất lượng.

-   Thái độ :

 • Bảo đảm vệ sinh tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện.
 • Sử dụng mỹ phẩm có chất lượng đối với khách hàng.
 • Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.
 • Đoàn kết, hòa đồng giúp đỡ, học hỏi các đồng nghiệp trong nghề để tiến bộ.

-         Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khoá học:  Giới thiệu  việc làm cho học viên khi có nhu cầu.

 

Liên Hệ:

Điện thoại :(08)38249590 - 0907 060 986 (CÔ BÌNH )

Website:www.truongnhandao.edu.vn

Khóa học 5: CHẢI BỚI TÓC CÔ DÂU 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Sau khóa học học viên có khả năng

-  Về kiến thức:

 • Hiểu biết và phân biệt được các khuôn mặt, kiểu tóc.
 • Nắm vững lý thuyết về chải bới tóc cho từng khuôn mặt.

-   Về kỹ năng :

 • Giúp cho các học sinh định hình được gương mặt để tạo mẫu tóc từ cổ điển đến hiện đại, phù hợp với từng trang phục, trang điểm.

-        Thái độ :

 • Bảo đảm vệ sinh tuyệt đối trong suốt khóa học và quá trình thực hiện.
 • Sử dụng mỹ phẩm có chất lượng đối với khách hàng.
 • Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.

 Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khoá học:  Giới thiệu  việc làm cho học viên khi có nhu cầu.

 

Liên Hệ:

Điện thoại :(08)38249590 - 0907 060 986 (CÔ BÌNH )

Website:www.truongnhandao.edu.vn

Khóa học 6: CHẢI BỚI TÓC

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO : Sau khóa học học viên có khả năng

-    Về kiến thức:

 • Hiểu biết và phân biệt được các khuôn mặt, kiểu tóc.
 • Nắm vững lý thuyết về chải bới tóc cho từng khuôn mặt.

-   Về kỹ năng :

 • Giúp cho các học sinh định hình được gương mặt để tạo mẫu tóc từ cổ điển đến hiện đại, phù hợp với từng trang phục, trang điểm.

-   Thái độ :

 • Bảo đảm vệ sinh tuyệt đối trong suốt khóa học và quá trình thực hiện.
 • Sử dụng mỹ phẩm có chất lượng đối với khách hàng.
 • Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.

Rèn luyện và hình thành tác phong chuyên nghiệp.

Cơ hội việc làm sau khi hoàn thành khoá học:  Giới thiệu  việc làm cho học viên khi có nhu cầu.

 

Liên Hệ:

Điện thoại :(08)38249590 - 0907 060 986 (CÔ BÌNH )

Website:www.truongnhandao.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện
Logo SCC
Logo UNI
Logo Planete
Thăm dò ý kiến

Bạn có nguyện vọng học tại trường:

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay12,022
 • Tháng hiện tại381,849
 • Tổng lượt truy cập4,277,711
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây