GIỚI THIỆU PHÒNG TC-HC-TH 

GIỚI THIỆU PHÒNG TC-HC-TH

Phòng Tổ chức- hành chính- tổng hợp được thành lập năm 2013 trên cơ sở khẳng định nhiệm vụ tổ chức, tổng hợp của Trường và công tác hành chính-quản trị do phòng Hành chính- Quản trị cũ đảm nhiệm (theo quyết định số 23/ QĐ-NĐ ngày 04/02/2013 của Hiệu trưởng trường TCN Nhân đạo).

-    Năm 1983: Tổ Hành chính

-    Năm 2000: Phòng Hành chính- Quản trị

-    Năm 2013 Phòng Hành chính-Quản trị được đổi tên thành phòng Tổ chức- Hành chính- Tổng hợp, bên cạnh nhiệm vụ hành chính và quản trị của phòng phòng được bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu tổ chức và nhiệm vụ tổng hợp hoạt động của đơn vị để tham mưu cho BGH về các chủ trương chính sách  chung của đơn vị. (theo QĐ số 23/ QĐ-NĐ ngày 04/02/2013 của Hiệu trưởng.) và bố trí thêm một phó phòng phụ trách tổng hợp với nhiệm vụ tổng hợp tình hình chung các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ này (QĐ 199/QĐ-NĐ, ngày 12/11/2012 của Hiệu trường)

-    Phòng TC-HC-TH trong nhiều năm liền tập thể và các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, được cấp Quận và Thành phố khen thưởng.

-    Nhiều điển hình cá nhân được tuyên dương trong hoạt động lao động sáng kiến cải tiến công việc và công tác xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị- xã hội và chuyên môn của Nhà trường.

Tập thể Phòng

 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ

1. Cơ cấu tổ chức

2. Danh sách cán bộ lãnh đạo của phòng và tổ trực thuộc (tháng 10/2014)

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh,Chức vụ

1. Lãnh đạo

Triệu Thị Ngọc Hạnh

1969

ĐH

Trưởng phòng

2. Tổ trưởng 

Lê Hoàng Vũ

1975

12/12

Tổ bảo vệ và tạp vụ

Phòng TC-HC-TH

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: