Giới thiệu Phòng 

  1. Thông tin khái quát CỦA PHÒNG

Phòng Công tác xã hội, giới thiệu việc làm được thành lập từ tháng 06/2008 với tên gọi là Phòng Cung ứng lao động -  giới thiệu việc làm (quyết định 142/QĐ-NĐ, ngày 12/06/2012 của Hiệu trưởng Trường TCN Nhân Đạo). Đến tháng 03/2014 được đổi chức năng và tên gọi là Phòng Công tác xã hội, giới thiệu việc làm (quyết định 48/QĐ-NĐ, ngày 24/03/2014 của Hiệu trưởng Trường TCN Nhân Đạo) nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

2.  Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

2.1.    Cơ cấu tổ chức

 

 2.2.   Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của phòng

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh, Chức vụ

Lãnh đạo phòng

Nguyễn Ngọc Chấn

1965

Đại học

Trưởng phòng


 2.3.  Tổng số cán bộ, nhân viên của phòng

- Nam: 04            - Nữ: 01

Trình độ đào tạo

Nam

Nữ

Tổng số

Đại học

03

01

03

Cao đẳng

0

0

0

Trình độ khác

02

0

02

Tổng số

05

01

05

 

3.   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1.    Chức năng

-   Trực tiếp thực hiện Công tác xã hội và phối hợp Phòng Đào tạo tổ chức thực hành, thực tập cho học sinh nghề Công tác xã hội tại Nhà trường;

-   Thực hiện nhiệm vụ phục vụ yêu cầu công tác chính trị địa phương thông qua hoạt động Công tác xã hội;

-   Thực hiện nhiệm vụ giới thiệu việc làm cho học sinh đã tốt nghiệp, cho nhân dân Quận 3. Quan hệ các doanh nghiệp về công tác cung ứng lao động và đào tạo lại.

3.2.    Nhiệm vụ

3.2.1.     Nhiệm vụ Công tác xã hội

-       Chỉ đạo hoạt động mạng lưới tuyên truyền của Nhà trường gắn với Chính quyền địa phương trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện hỗ trợ cộng đồng thông qua công tác xã hội;

-       Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên Công tác xã hội. Tổ chức huy động, vận động các nguồn lực để trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong Quận 3;

-       Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chăm lo cho đối tượng thuộc diện cần được trợ giúp trong Công tác xã hội. Xây dựng mối quan hệ, tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động Công tác xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định;

-       Quản lý hoạt động Trung tâm Nhân Đạo trẻ em;

-       Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng Công tác xã hội cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

3.2.2.     Nhiệm vụ chính trị địa phương

-       Xây dựng mối quan hệ với các ban ngành, đoàn thể và Ủy ban các Phường thuộc Quận để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương (việc làm, lao động, đào tạo ...)

-       Giới thiệu việc làm cho mọi đối tượng có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là lao động Quận 3;

-       Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo nghề miễn, giảm học phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người lớn tuổi thuộc địa bàn Quận 3, tập trung các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

3.2.3.     Nhiệm vụ góp phần chiêu sinh học nghề, xây dựng CLB Cựu Học sinh, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động

-       Khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp (đã có mối quan hệ) để tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo và đào tạo lại;

-       Thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

-       Phối hợp với các đơn vị giới thiệu việc làm để trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động tham mưu cho BGH định hướng và tổ chức đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và việc làm;

-       Giới thiệu việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp (cả hệ ngắn hạn và dài hạn);

-       Thực hiện theo dấu, xây dựng CLB cựu học sinh;

-       Thực hiện công tác chiêu sinh học nghề cho các hệ đào tạo của Nhà trường;

-       Thực hiện các công việc theo yêu cầu kiểm định;

Phòng CTXH-GTVL

 

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: