CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN BỘ MÔN: SẮC ĐẸP

Thứ bảy - 04/09/2021 20:29 468 0
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
BỘ MÔN: SẮC ĐẸP
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN BỘ MÔN: SẮC ĐẸP
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
BỘ MÔN: SẮC ĐẸP
 
 1. Tên nghề: KỸ THUẬT CẮT TÓC NAM
    Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Mã
Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/
bài tập
Kiểm tra, thi
  Các mô đun đào tạo        
MĐ 01 Cắt tóc nam nâng cao 100 25 70 5
MĐ 02 Cắt tóc nam thợ chính 100       25 70 5
MĐ 03 Cắt tóc nam model    100 25 70 5
Cộng 300 75 210 15
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Kỹ thuật cắt tóc nam, người học trực tiếp tham gia lao động nghề tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, làm thợ tại các tiệm cắt uốn tóc…2. Tên nghề: Kỹ thuật làm móng
    Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Mã
Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thựchành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra, thi
  Các mô đun đào tạo        
MĐ 01 Kỹ thuật chăm sóc móng 100 15 80 5
MĐ 02 Kỹ thuật vẽ móng 100 15 80 5
MĐ 03 Kỹ thuật đắp móng bột 100 15 80 5
Cộng 300 45 240 15
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
Người học trực tiếp tham gia lao động nghề tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ làm đẹp móng tay tại các tiệm cắt uốn tóc nữ...3. Tên nghề: Kỹ thuật trang điểm
    Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Mã MĐ Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/
Thực tập / Bài tập
Kiểm tra/kết thúc modun
  Các mô đun đào tạo        
MĐ 01 Trang điểm căn bản 100 20 75 5
MĐ 02 Trang điểm nâng cao 100 30 65 5
MĐ 03 Trang điểm cô dâu 100 30 65 5
Cộng 300 80 205 15
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
Trực tiếp tham gia lao động nghề tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ làm đẹp  tại các tiệm cắt uốn tóc nữ,STUDIO,các tiệm áo cưới trang điểm cô dâu ,mở SALON
4. Tên nghề: Thiết kế tạo mẫu tóc
    Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Mã
Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/
bài tập
Kiểm tra, thi
  Các mô đun đào tạo        
MĐ 01 Kỹ thuật chăm sóc tóc (cơ bản) 100 30 65 5
MĐ 02 Kỹ thuật tạo mẫu tóc 100 30 55 15
MĐ 03 Kỹ thuật nhuộm tóc - Duỗi tóc 100 30 60 10
Cộng 300 90 180 30
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
Người học trực tiếp tham gia lao động nghề tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ làm đẹp tại các tiệm cắt uốn tóc nữ,mở Salon tóc , làm thợ tại các salon trong và ngoài TPHCM
5. Tên nghề: Kỹ thuật nhuộm tóc và xử lý tóc
    Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra
1 Bài mở đầu: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm chuyên nhuộm
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2  Bài 1: Giới thiêu dụng cụ cần thiết khi nhuộm tóc
1. Dụng cụ
2.Cách sử dụng
1 1    
3  Bài 2 : Cách sử dụng các loại hóa mỹ phẩm chuyên về nhuộm
1. Mỹ phẩm
2. Hướng dẫn mỹ phẩm
3. Cách bảo quản thuốc nhuộm
1 1    
4  Bài 3:Cách phân biệt oxy  khi nhuộm cho các màu tóc  và cách xử lý thuốc
1. Cách sử dụng từng loại oxy
2. Cách xử lí thuốc nhuộm  
3. Cách bảo quản oxy và thuốc nhuộm
1 1    
5 Bài 4: Phương pháp nhuộm đen
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuật nhuộm
9 2 7  
6  Bài 5: Phương pháp nhuộm màu dành cho tóc bạc
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
10 2 7 1
7  Bài 6 : Phương pháp nhuộm màu nâu hạt dẻ      
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2: Kỹ thuât nhuộm
10 3 7  
8  Bài 7 : Phương pháp nhuộm màu tím
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm 
10 3 7  
9  Bài 8: Phương pháp nhuộm màu đỏ
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
10 3 7  
10  Bài 9 : Phương pháp nhuộm highlight 10 3 7  
11  Bài 10: Phương pháp nhuộm màu xám khói nền tóc đen tự nhiên
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
10 3 7  
12  Bài 11: Phương pháp nhuộm màu nâu Tây
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
10 3 7  
13  Bài 12: Phương pháp nhuộm màu emre
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
10 3 6 1
14 13. Kỹ thuật khử màu nhuộm
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât khử màu 
4 1 3  
15  Thi kết thúc mô đun 3     3
  Cộng 100 30 65 5
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
 • Làm chủ salon , làm thợ chuyên xử lí thuốc nhuộm ,thợ phụ
6. Tên nghề: KỸ THUẬT SƠN GEL
    Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Stt Tên các bài trong mô đun Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành, thực tập, bài tập Tổng số
1 Bài mở đầu: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm về gel
1. An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 1: Tổng quan giới thiệu về sơn gel
1. Trình bày sơn gel màu
2. Trình bày sơn gel kim tuyến và các loại sơn gel
5 5    
3 Bài 2: Kỹ thuật sơn gel loang
1. Sơn gel loang
2. Các bước sơn gel loang
9 1 8  
4 Bài 3: Khái quát về sơn gel
1. Dụng cụ sơn gel
2. An toàn trong quá trình sử dụng
3. Vệ sinh trước và sau khi sơn gel
4. Những vật liệu cần thiết trong sơn gel
5 1 4  
5 Bài 4: Sử dụng và bảo quản sơn gel
1. Dụng cụ sơn gel
2. An toàn trong quá trình sử dụng
3. Vệ sinh trước và sau khi sơn gel
10 2 8  
6 Bài 5: Hướng dẫn kỹ thuật sơn pink and white
1. Kỹ thuật sơn gel pink and white
2. Kỹ thuật sơn gel không dùng cọ fen
16 2 13 1
7 Bài 6: Kỹ thuật sơn gel màu cơ bản
1. Nắm được kỹ thuật sơn gel màu
2. Sơn tỉ mỉ cận thận
15 1 14  
8 Bài 7: Kỹ thuật sơn gel lì sơn mờ
1. Nắm được kỹ thuật sơn gel lì màu
2. Sơn tỉ mỉ cận thận
11   10 1
9  Bài 8: Kỹ thuật tháo sơn gel và dưỡng móng tay
1. Qui trình tháo sơn
2. Vệ sinh trong quá trình thực hiện
3. Dưỡng mong sau khi tháo
10 1 9  
10 Bài 9: Tư vấn các vấn đề thường gặp khi sơn gel
1. Các mẹo dể sơn gel bền hơn
2. Thao tác trong quá trình sơn
3. Dảm bảo vệ sinh trong khi thực hiện
10 1 9  
11 Bài 10: Hướng dẫn phân biệt móng khoẻ và yếu trước khi sơn gel.
1. Hướng dẫn phân biệt các loại móng
2. Hướng dẫn chặm sóc móng yếu
5   5  
12 Thi kết thúc mô đun 3     3
Tổng cộng 100 15 80 5
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
 • Làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ làm đẹp, các Spa thẩm mỹ, salon tóc, nail salon

7. Tên nghề: Kỹ thuật uốn và duỗi tóc
    Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra
1  Bài mở đầu: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm chuyên về uốn và duỗi tóc
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm
      3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 1: Giới thiêu dụng cụ cần thiết khi uốn và duỗi tóc
1.Dụng cụ
1.1.Dụng cụ uốn tóc
1.2.Dụng cụ duỗi tóc
2.Cách sử dụng dụng cụ
2.1. Cách sử dụng dụng cụ uốn
2.2. Cách sử dụng dụng cụ duỗi tóc
1 1    
3  Bài 2 : Cách sử dụng các loại hóa mỹ phẩm chuyên về uốn và duỗi
1. Mỹ phẩm
2. Hướng dẫn mỹ phẩm uốn tóc
3. Hướng dẫn mỹ phẩm duỗi tóc
4. Cách bảo quản thuốc nhuộm
1 1    
4  Bài 3: Kỹ thuật uốn lạnh và cách xử tóc
1. Cách sử dụng thuốc uốn lạnh
2.Cách xử lí thuốc nhuộm  
3.Cách bảo thuốc uốn  và thuốc duỗi
1 1    
5  Bài 4: Phương pháp uốn lạnh kiểu xù đũa            
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuật uốn
9 2 7  
6  Bài 5: Phương pháp uốn lạnh kiểu tóc tém
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât uốn
10 2 7 1
7  Bài 6 : Phương pháp uốn lạnh tóc ngang  ngắn    
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât uốn  
10 3 7  
8  Bài 7 : Phương pháp  uốn setting dành cho tóc Ngắn
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât uốn
10 3 7  
9  Bài 8: Phương pháp uốn setting cho tóc lá tầng
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât uốn
10 3 7  
10  Bài 9 : Phương pháp uốn setting cho tóc bồ câu
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât uốn
10 3 7  
11  Bài 10: Phương pháp duỗi tóc yếu
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât duỗi
10 3 7  
12  Bài 11: Phương pháp duỗi tóc khỏe
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât duỗi
10 3 7  
13  Bài 12: Phương pháp duỗi tóc nhuộm hightlight
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât duỗi
10 3 6 1
14 Bài 13:Kỹ thuật xử lí tóc duỗi và uốn
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât xử lí tóc duỗi uốn
4 1 3  
15  Thi kết thúc mô đun 3     3
  Cộng 100 30 65 5
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:
 • Làm chủ salon, làm thợ chuyên xử lí thuốc uốn và duỗi, thợ phụ
8. Tên nghề: KỸ THUẬT ĐẮP MÓNG
    Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra, thi
1 i 1: Giới thiệu dụng cụ và sử dụng hoá chất
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa chất
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2  Bài 2:giới thiệu về bột đắp
1. Dụng cụ
2.Cách sử dụng
1 1    
3  Bài 3: Hướng dẫn cách lấy bột bằng cọ đắp
1.co đắp bột
2. Hướng dẫn lấy bột
3. Cách bảo quản bột
1 1    
4  Bài 4: Hướng dẫn cách lấy bột trong (clear)
1. Cách sử dụng từng loại bột
2. Cách xử lí thuốc luu huynh 
3. Cách bảo quản lưu huỳnh
1 1    
5 Bài 5: Cách đắp form
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuật đắp form
9 2 7  
6  Bài 6: Đăp pink and white
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât đắp pink and white
10 2 7 1
7  Bài 7: Đắp marle     
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2: Kỹ thuât đắp marble
10 3 7  
8  Bài 8 : Đắp ombre
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât đắp ombre
10 3 7  
9  Bài 9: Đắp gel cơ bản
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât đắp gel
10 3 7  
10  Bài 10: Đắp gel ẩn thời trang 10 3 7  
11  Bài 11: massege dưỡng móng sau khi tháo bột và gel
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât massage
10 3 7  
12  Bài 12: kỹ thuật đắp gel không tràn
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât đắp gel
10 3 7  
13  Bài 13: Kỹ thuật tháo móng bột và gel
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât tháo bột và gel
10 3 6 1
14 14. Rifill móng bột và gel
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât refill móng bột và gel
4 1 3  
15  Thi kết thúc mô đun 3     3
  Cộng 100 30 65 5


9. Tên nghề: KỸ THUẬT VẼ MÓNG
    Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra, thi
1 Bài 1: An toàn lao động và cách sử dụng bột màu
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng màu vẽ
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 2: Hướng dẫn mua dụng cụ
1. Dụng cụ
2.Cách sử dụng
1 1    
3 Bài 3 : Hướng dẫn sử dụng các loại cọ vẽ
1. Mỹ phẩm
2. Hướng dẫn mỹ phẩm
3. Cách bảo quản thuốc nhuộm
2 1 1  
4 Bài 4: Hướng dẫn vẽ cọ nét cơ bản
1. Cách sử dụng từng loại oxy
2. Cách xử lí thuốc nhuộm
3. Cách bảo quản oxy và thuốc nhuộm
11 2 9  
5 Bài 5: hướng dẫn vẽ các loại hoa bằng cọ râu
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuật nhuộm
12 1 10 1
6 Bài 6: Hướng dẫn vẽ hoa văn
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
12 2 10  
7 Bài 7: Hướng dẫn vẽ các mẫu cọ râu cao cấp
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2: Kỹ thuât nhuộm
15 2 13  
8 Bài 8: hướng dẫn vẽ cọ bản cơ bản
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
12 1 10 1
9 Bài 9: Hướng dẫn vẽ cọ bản cao cấp
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
11 1 10  
10 Bài 10: Hướng dẫn vẽ cọ nổi cơ bản 12 2 10  
11 Bài 11: Hướng dẫn vẽ cọ nổi cao cấp
1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
2. Kỹ thuât nhuộm
12 1 10 1
12 Thi kết thúc môn 2     2
  Cộng 103 15 83 5

10. Tên nghề: KỸ THUẬT CHĂM SÓC MÓNG
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra
1 Bài 1: An toàn lao động và cách sử dụng hoá chất
1. An toàn lao động trong công việc
2. Anh toàn trong sử dụng hoá chất
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 2: Giới thiệu và làm quen dụng cụ
1. Hướng dẫn mua dụng cụ
2. Hướng dẫn sử dụng dụng cụ để cắt da
2 1 1  
3 Bài 3: Hướng dẫn cầm kềm và khử trùng kềm
1. Hướng dẫn cách cầm kềm
2. Cách vệ sinh và khử trùng kềm cắt da
2 1 1  
4 Bài 4: Hướng dẫn cách cắt da tay chân
1. Hướng dẫn cắt da ngoài
2. Hướng dẫn cắt da trong
4 2 2  
5 Bài 5: Hướng dẫn cách lấy khoé móng tay và chân
1. Hướng dẫn cách bấm cắt khoé móng
2. Hướng dẫn cách cắt khoé da
2 1 1  
6 Bài 6: Hướng dẫn kỹ thuật dũa móng tay
1. Dạy cách dũa móng vuông
2. Dạy cách dũa móng tròn
3. Dạy cách dũa móng hình thoi
4. Dạy cách dũa móng hình ovan
5. Dạy cách dũa móng hình vuông bầu
2 1 1  
7 Bài 7: Hướng dẫn kỹ thuật sơn móng
1. Dạy cách lấy nước sơn cho phù hợp
2. Dạy kỹ thuật sơn nhanh, bóng
 
12 2 9 1
8 Bài 8: Hướng dẫn kỹ thuật french đầu móng
1. Kỹ thuật sơn móng dạng ngang
2. Kỹ thuật sơn móng dạng tròn và ovan
 
11 1 10  
9 Bài 9: Hướng dẫn kỹ thuật sơn model
1. Hướng dẫn sơn 8 kiểu cờ bằng nước sơn bình thường
11 1 10  
10 Bài 10: Hướng dẫn kỹ thuật sơn loang
1. Hướng dẫn kỹ thuật sơn loang thẳng
2. Hướng dẫn kỹ thuật sơn loang chéo
3. Hướng dẫn kỹ thuật sơn dặm
4. Hướng dẫn kỹ thuật sơn loang, dặm kiểu thời trang
5. Hướng dẫn sơn dặm, sơn loang 2 màu, 3 màu
11 1 9 1
11 Bài 11: Hướng dẫn kỹ thuật sơn phối hợp với kim tuyến
1. Hướng dẫn kỹ thuật rắc kim tuyến các kiểu lên móng
2. Hướng dẫn sơn, kết hợp với kim tuyến
12 1 11  
12 Bài 12: Hướng dẫn kỹ thuật sơn thủy
1. Hướng dẫn cách sơn thuyể lên móng giả và móng thật
2. Hướng dẫn công thức phối màu sơn thủy
13 2 10 1
13 Ôn tập thực hành 15   15  
14 Thi kết thúc mô đun 2     2
  Tổng cộng 100 15 80 5

11. Tên nghề: CẮT TÓC NAM MODEL
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra, thi
1 Bài 1 : Nhuộm tóc, tẩy tóc, nhuộm hiligth 12 3 9  
2 Bài 2 : An toàn  vệ sinh nhuộm 3 2 1  
3 Bài 3 : Sử dụng tông đơ tay, điện và bảo quản 8 2 5 1
4 Bài 4: Tóc kiểu hai tầng chóp 25 6 19  
5 Bài 5: Tóc kiểu mái ngố - Armani 26 6 19 1
6 Bài 6: Tóc đinh tròn 24 6 18  
7 Thi kết thúc mô đun 2     2
  Cộng 100 25 71 412. Tên nghề: CẮT TÓC NAM NÂNG CAO
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra
1 Bài 1 : Phân biệt các kiểu tóc – loại tóc- khuôn mặt 2 1 1  
2 Bài 2 : An toàn – Vệ sinh nghề 2 1 1  
3 Bài 3 : Phương pháp cạo mặt 17 5 11 1
4 Bài 4: Care kéo và kiểu tóc care ót 25 6 19  
5 Bài 5: Cắt tóc sole 25 6 18 1
6 Bài 6: Cắt kiểu tóc hai tầng lài 27 6 21  
7  Thi kết thúc mô đun 2     2
  Cộng 100 25 71 4

13. Tên nghề: CẮT TÓC NAM THỢ CHÍNH
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ Thực tập/ Bài tập Kiểm tra
1 Bài 1 : Gội đầu- massage mặt 16 1 15  
2 Bài 2 : An toàn vệ sinh 6 1 5  
3 Bài 3 : Cắt tóc kiểu ta bu 18 5 12 1
4 Bài 4: Cắt kiểu tóc đinh vuông 20 6 14  
5 Bài 5: Cắt kiểu tóc Footbal 19 6 12 1
6 Bài 6: Cắt tóc kiểu La Mã 19 6 13  
15 Thi kết thúc mô đun 2     2
  Cộng 100 25 71 4


14. Tên nghề: KỸ THUẬT CHẢI BỚI TÓC
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số
TT

Tên các bài trong mô đun
 
Phân bố thời gian ( giờ )
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập, bài tập Kiểm tra/thi
1 Bài 1: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm, nguyên liệu dùng chải bới tóc
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm, nguyên liệu bới tóc
3. Vệ sinh đồ nghề
2 2    
2 Bài 2 Hướng dẫn dụng cụ chải bới tóc
 1. Dụng cụ, mỹ phẩm chuyên dùng
 2. Cách sử dụng và bảo quản
2 2    
3 Bài 3 :Định dạng khuôn mặt để tạo mẫu tóc
 1. Mặt tròn
 2. Mặt dài
 3. Mặt vuông
 4. Mặt tim
8 2 6  
4 Bài 4: Tạo mẫu tóc đi dạo phố
 1. Dụng cụ và mỹ phẩm cho tóc
 2. Quy trình thực hiện
9 2 7  
5 Bài 5: Tạo mẫu tóc đi liên hoan
 1. Dụng cụ và mỹ phẩm cho tóc
 2. Quy trình bím tóc
9 2 6 1
6 Bài 6: Tạo mẫu tóc đi sinh nhật
 1. Dụng cụ và mỹ phẩm cho tóc
 2. Quy trình tạo mẫu
9 2 7  
7 Bài 7: Tạo mẫu tóc đi khiêu vũ
 1. Chuẩn bị
 2. Quy trình tạo mẫu
10 2 8  
8 Bài 8: Tạo mẫu tóc đi tiệc ngày
 1. Chuẩn bị
 2. Quy trình tạo mẫu
10 2 7 1
9 Bài 9: Tạo mẫu tóc thời trang
 1. Dụng cụ
 2. Quy trình bím tóc
10 3 7  
10 Bài 10: Ôn tập thực hành
 1. Chuẩn bị
 2. Quy trình tạo mẫu tự chọn
10 3 7  
11 Bài 11: Tạo mẫu tóc hiện đại
 1. Chuẩn bị
 2. Quy trình tạo mẫu
10 3 7  
12 Bài 12: Tạo mẫu tóc ấn tượng
 1. Chuẩn bị
 2. Quy trình bím tóc
10 2 7 1
13 Bài 13: Tạo mẫu tóc tuổi trung niên
 1. Chuẩn bị
 2. Quy trình tạo mẫu
11 3 8  
14 Bài 14: Chải tóc cô dâu Hàn Quốc
 1. Chuẩn bị
 2.   Quy trình quấn lọn
11 3 7 1
15 Bài 15: Chải bới cô dâu tiệc tối
 1. Dụng cụ, mỹ phẩm chuyên dùng
 2.   Quy trình bới tóc
11 3 8  
16 Bài 16: Chải bới cô dâu tiệc ngày
 1. Chuẩn bị
 2.   Quy trình bới tóc
10 3 7  
17 Bài 17: Chải bới tóc cô dâu lễ đính hôn
 1. Dụng cụ
 2. Quy trình bới tóc
11 3 8  
18 Bài 18: Chải bới tóc cô dâu chụp ngoại cảnh
 1. Chuẩn bị
      2.  Quy trình bới tóc
11 3 7 1
19 Bài 19: Chải bới tóc cô dâu Thái Lan
 1. Dụng cụ nguyên liệu
 2. Quy trình quấn lọn tóc
11 3 8  
20 Bài 20: Chải bới tóc cô dâu phong cách Tây Phương
 1. Dụng cụ nguyên liệu
 2. Quy trình quấn lọn tóc
11 3 8  
21 Bài 21: Ôn bài lý thuyết và thực hành 11 3 8  
22 Thi kết thúc mô đun 3     3
  Tổng cộng 200 54 138 8


15. Tên nghề: KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM CĂN BẢN
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số
TT

Tên các bài trong mô đun
 
Phân bố thời gian ( giờ )
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập, bài tập Kiểm tra/thi
1 Bài mở đầu: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm chuyên trang điểm
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 1: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm dụng cụ và an toàn khi sử dụng
1. Khái quát về bộ môn trang điểm
2. Mỹ phẩm và mỹ cụ
3. An toàn khi sử dụng
1 1    
3 Bài 2: Hiểu biết về từng gương mặt
1. Giới thiệu các kiểu khuôn mặt
2. Mặt vuông, tròn, dài, tim
8 1 7  
4 Bài 3: Vệ sinh và chăm sóc da
1. Các dụng cụ cần dùng (bông tẩy trang, bông phấn, bọt biển, cọ các loại, bút chì....)
8 2 6  
5 Bài 4: Cách tạo nền và sử dụng phấn hồng
1. Giới thiệu về nền
2. Kỹ thuật tạo nền
3. Kỹ thuật đánh phấn hồng.
9 2 6 1
6 Bài 5: Cách vẽ chân mày và tạo sống mũi
1. Cách vẽ chân mày căn bản
2. Cách tạo sóng mũi (các dạng mũi)
10 2 8  
7 Bài 6: Kỹ thuật vẽ các dạng môi căn bản
1. Cách tạo đôi môi chuẩn
2. Vẽ và tô son môi căn bản
10 2 8  
8 Bài 7: Cách vẽ mắt căn bản – cách dán mí giả – vẽ viền mí mắt -  bấm và chải lông mi
1. Khái niệm về đôi mắt căn bản
2. Thực hiện được vẽ mắt căn bản
3. Thực hiện được dán mí giả
4. Thực hiện được bấm và chải lông mi
11 2 8 1
9 Bài 8: Cách vẽ mắt tròn một màu mắt
1. Giới thiệu được vẽ mắt một màu
2. Thực hành được vẽ mắt một màu
10 2 8  
10 Bài 9: Cách vẽ mắt tròn – sử dụng hai màu mắt
1. Giới thiệu vẽ mắt hai màu
2. Thực hành vẽ mắt hai màu
10 2 8  
11 Bài 10: Trang điểm công sở
1. Giới thiệu
2. Thực hành cách trang điểm công sở
10 2 8  
12 Bài 11: Trang điểm dự tiệc tối Hàn Quốc
1. Giới thiệu
2. Thực hành cách trang điểm đi dự tiệc.
10 1 8 1
13 Thi kết thúc mô đun 2     2
  Tổng cộng 100 20 75 5


16. Tên nghề: KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM CÔ DÂU
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số
TT

Tên các bài trong mô đun
 
Phân bố thời gian ( giờ )
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập, bài tập Kiểm tra/thi
1 Bài mở đầu: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm chuyên trang điểm
1. An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 1: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm và dụng cụ chuyên dùng.
Các nguyên tắc chung trong trang điểm cô dâu
1. Khái quát về bộ môn trang điểm cô dâu
2. Mỹ phẩm và mỹ cụ
1 1    
3 Bài 2: Trang điểm cô dâu trong lễ Đính hôn
1. Giới thiệu cô dâu đính hôn
2.Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu làm lễ đính hôn
8 1 7  
4 Bài 3: Trang điểm cô dâu trong lễ Gia tiên
1. Giới thiệu cô dâu làm lễ Gia Tiên
2. Thực hành các bước trang điểm cô dâu làm lễ Gia Tiên
8 2 6  
5 Bài 4: Trang điểm cô dâu Việt Nam đãi tiệc ngày
1.Giới thiệu cô dâu VN đãi tiệc ngày
2.Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu VN đãi tiệc ngày .
9 2 6 1
6 Bài 5: Trang điểm cô dâu Việt
Nam đãi tiệc tối
1. Giới thiệu cô dâu VN đãi tiệc tối
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu VN đãi tiệc tối
9 2 7  
7 Bài 6: Ôn tập các kỹ thuật trang điểm cô dâu 
1. Giới thiệu các kiểu cô dâu
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm các kiểu cô dâu
10 2 8  
8 Bài 7: Trang điểm cô dâu Tây phương đãi tiệc tối
1. Giới thiệu về cô dâu Tây Phương
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu Tây Phương
10 2 7 1
9 Bài 8: Trang điểm cô dâu Hàn Quốc
1. Giới thiệu về cô dâu Hàn Quốc
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu Hàn Quốc
10 2 8  
10 Bài 9: Trang điểm cô dâu chụp ảnh ngoại cảnh  
1. Khái niệm về cô dâu chụp ảnh ngoại cảnh
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu chụp ảnh ngoại cảnh.
10 2 8  
11 Bài 10: Trang điểm cô dâu chụp ảnh Studio
1. Giới thiệu cô dâu chụp ảnh Studio
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu chụp ảnh Studio
10 2 8  
12 Bài 11. Trang điểm cô dâu tuổi trung niên
1. Giới thiệu cô dâu tuổi trung niên
2. Trình tự các bước thực hành trang điểm cô dâu tuổi trung niên
10 1 8 1
13 Bài 12 : Ôn tập thực hành trang điểm cô dâu
1.Ôn tập thực hành trang điểm cô dâu
2   2  
14 Thi kết thúc mô đun 2     2
  Tổng cộng 100 20 75 5


17. Tên nghề: Kỹ thuật trang điểm nâng cao
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số
TT

Tên các bài trong mô đun
 
Phân bố thời gian ( giờ )
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập, bài tập Kiểm tra/thi
1 Bài mở đầu: An toàn lao động và cách sử dụng mỹ phẩm chuyên trang điểm
1.An toàn lao động trong công việc
2. An toàn trong sử dụng hóa mỹ phẩm
3. Vệ sinh đồ nghề
1 1    
2 Bài 1: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm, dụng cụ và an toàn khi sử dụng
1. Khái quát về bộ môn trang điểm
2. Mỹ phẩm và mỹ cụ
3. An toàn khi sử dụng
1 1    
3 Bài 2: Hiểu biết về từng gương mặt
1. Giới thiệu các kiểu khuôn mặt
2. Mặt vuông, tròn, dài, tim
8 1 7  
4 Bài 3: Vệ sinh và chăm sóc da
1. Các dụng cụ cần dùng (bông tẩy trang, bông phấn, bọt biển, cọ các loại, bút chì....)
8 2 6  
5 Bài 4: Cách tạo nền và sử dụng phấn hồng
1. Giới thiệu về nền
2. Kỹ thuật tạo nền
3. Kỹ thuật đánh phấn hồng.
9 2 6 1
6 Bài 5: Cách vẽ chân mày và tạo sống mũi
1. Cách vẽ chân mày căn bản
2. Cách tạo sóng mũi (các dạng mũi)
10 2 8  
7 Bài 6: Kỹ thuật vẽ các dạng môi căn bản
1. Cách tạo đôi môi chuẩn
2. Vẽ và tô son môi căn bản
10 2 8  
8 Bài 7: Cách vẽ mắt căn bản – cách dán mí giả – vẽ viền mí mắt -  bấm và chải lông mi
1. Khái niệm về đôi mắt căn bản
2. Thực hiện được vẽ mắt căn bản
3. Thực hiện được dán mí giả
4. Thực hiện được bấm và chải lông mi
11 2 8 1
9 Bài 8: Cách vẽ mắt tròn một màu mắt
1. Giới thiệu được vẽ mắt một màu
2. Thực hành được vẽ mắt một màu
10 2 8  
10 Bài 9: Cách vẽ mắt tròn – sử dụng hai màu mắt
1. Giới thiệu vẽ mắt hai màu
2. Thực hành vẽ mắt hai màu
10 2 8  
11 Bài 10: Trang điểm công sở
1. Giới thiệu
2. Thực hành cách trang điểm công sở
10 2 8  
12 Bài 11: Trang điểm dự tiệc tối Hàn Quốc
1. Giới thiệu
2. Thực hành cách trang điểm đi dự tiệc.
10 1 8 1
13 Thi kết thúc mô đun 2     2
  Tổng cộng 100 20 75 5


18. Tên nghề: THỢ PHỤ CHUYÊN NGHIỆP
      Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ bài tập Kiểm tra, thi
1 Bài 1: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dụng cụ, các nhiệm vụ cần thiết của người thợ phụ. An toàn trong công việc
 1. Hướng dẫn sử dụng dụng cụ
 2. Nhiệm vụ của người thợ phụ
 3. An toàn trong công việc
1 1    
2 Bài 2: Cách sử dụng các loại máy chuyên dùng
 1. Cách sử dụng
 2. Cách bảo quản dụng cụ thiết bị
 3. An toàn khi sử dụng máy
2 2    
3 Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các loại hóa mỹ phẩm
 1. Hướng dẫn các loại hóa mỹ phẩm
 2. Cách bảo quản
2 2    
4 Bài 4: Phương pháp gội đầu nằm và ngồi
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình gội đầu
10 3 7  
5 Bài 5: Phương pháp massage mặt và đầu
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình massage mặt và đầu
10 3 7  
6 Bài 6: Phương pháp uốn tóc
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình uốn tóc
10 3 7  
7 Bài 7: Phương pháp cuộn ống các kiểu tóc
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình uốn
11 3 7 1
8 Bài 8: Phương pháp tả pẻn các kiểu tóc mái bay
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình tả pẻn các kiểu tóc
15 4 11  
9 Bài 9: Phương pháp cuốn ống các kiểu tóc: Xù, Xù bím, Xù đũa
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình uốn các kiểu tóc Xù bím ,xù đũa
15 4 11  
10 Bài 10: Phương pháp uốn các kiểu tóc: Xù gãy, Xù Lọn
 1. Chuẩn bị
 2. Qui trình uốn các kiểu tóc Xù gãy,xù lọn
11 3 7 1
11 Bài 11: Phương pháp uốn sitting
1.Chuẩn bị
 2.Qui trình uốn setting
5 1 4  
12 Bài 12: Phương pháp   phục hồi tóc
1.Chuẩn bị
 2.Qui trình phục hồi tóc
5 1 4  
13 Thi  kết thúc mô đun 3     3
  Cộng 100 30 65 5

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện
Logo SCC
Logo UNI
Logo Planete
Thăm dò ý kiến

Bạn có nguyện vọng học tại trường:

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay788
 • Tháng hiện tại43,371
 • Tổng lượt truy cập6,841,283
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây