BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM Về kết quả hoạt động tháng 6/2021 và Kế hoạch tháng 7/2021

Thứ bảy - 10/07/2021 18:42 287 0
BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM Về kết quả hoạt động tháng 6/2021 và Kế hoạch tháng 7/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO
Số:       / BC-NĐ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            Quận 3, ngày      tháng 07  năm 2021 

 
BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
Về kết quả hoạt động tháng 6/2021 và Kế hoạch tháng 7/2021
Dự thảo
 
 
 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2021
 1. Hoạt động Phòng TC-HC-TH
 • Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh bất cứ trường hợp nghi nhiễm nào. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế  “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”;
 • Thực hiện CT10/CT-UBND Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2021 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh;
 • Phối hợp khoa CNTT làm lại hệ thống chiếu sáng và bố trí máy tính phòng 28 (Trường Lương Thế Vinh giao lại). Đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng;
 • Hướng dẫn bình bầu thi đua 6 tháng đầu năm 2021, các phòng/khoa nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp đang tổng hợp hồ sơ trình HĐTĐ vào thứ 6 (09/7/2021);
 • Triển khai đánh giá phân loại theo NQ.03 quý 2/2021. Kết quả: CBCC-VC có 41,7 % HTXSNV, 58.3% HTTNV; HĐ 43 có 63% HTXSNV, 37% HTTNV. Đã hoàn tất hồ sơ gởi về Phòng Nội vụ Quận 3;
 • Các phòng/Khoa thực hiện kế hoạch tuần và lịch phân công làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Trường;
 • Đã kiểm tra sổ duy tu bảo dưỡng, cấp phát PLHT của các khoa, ban hành thông báo kết luận cho các đơn vị được kiểm tra;
 • Hoàn chỉnh các quyết định điều chuyển nhân sự, giải thể Khoa và thành lập 02 Bộ môn mới;
 • Sơ kết quý 2/2021, hoàn chỉnh thông báo kết luận 8/8 đơn vị sau khi BGH đánh giá quý 2/2021;
 • Ký hợp đồng không xác định thời gian với Thầy Bách (Bộ môn ĐCN), Cô Liên, Cô Quỳnh (Khoa NV-CSSĐ), Thầy Hào, Thầy Thạc (Khoa CNTT);
 • Vận động CBNV-GV ủng hộ quỹ mua vaccine Covid 19 với tổng số tiền 3,900,000 đồng, đã nộp Liên đoàn Lao động Quận 3: 1,000,000 đồng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3: 2,900,000 đồng.
 1. Hoạt động Phòng Đào tạo
 1. Thực hiện tuyển sinh
 • Gửi giấy báo trúng tuyển cho 377 học sinh;
 • Gọi tư vấn 186 phụ huynh học sinh;
 • Thực hiện quảng cáo tuyển sinh trên trang Fanpge trường, Facebook, Website trường và các trang rao vặt;
 • Kết quả tuyển sinh:
 • Ngắn hạn: 0 lượt; Lũy kế: 502/1200 lượt NH (42,58%);
 • Trung cấp: 02 hồ sơ, lũy kế: 19/350 (5.4%);
 • Sĩ số hiện diện 770 học sinh, nữ 450, 35 lớp, 24 giáo viên chủ nhiệm;
 1. Xây dựng, điều chỉnh chương trình trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên
 1. Khoa Công nghệ thông tin
 • Đã thực hiện:
 • Điều chỉnh 02 chương trình đào tạo trung cấp nghề QTMMT, TKĐH - đào tạo 01 năm;
 • Xây dựng mới 02 chương trình ĐTTX nghề QTMMT, TKĐH.
 • Chưa thực hiện:
 • Xây dựng chương trình mới nghề Đồ họa kiến trúc – đào tạo 01 năm, 02 năm;
 • Điều chỉnh chương trình trung cấp nghề Thương mại điện tử –  đào tạo 02 năm (chương trình đã quá hạn phải điều chỉnh lại theo quy định).
 1. Khoa Điện lạnh
 • Điều chỉnh 01 chương trình đào tạo trung cấp nghề KTML-ĐHKK - đào tạo 01 năm, đã nộp cho Phòng Đào tạo;
 • Xây dựng chương trình mới nghề Kỹ thuật công nghệ ô tô – đào tạo 02 năm (Phòng Đào tạo hỗ trợ thực hiện, chờ thẩm định ban hành);
 • Xây dựng mới 01 chương trình chuyên đề.
 1. Khoa NV-CSSĐ
 • Xây dựng mới 02 chương trình Sơ cấp và đã nộp cho Phòng Đào tạo;
 • Điều chỉnh chương trình trung cấp nghề CSSĐ –  đào tạo 02 năm (chương trình ban hành năm 2017 dạy tại đơn vị liên kết, chương trình đã quá hạn phải điều chỉnh lại theo quy định).
 1. Xây dựng ngân hàng đề thi hệ sơ cấp, đào tạo thường xuyên
 1. Khoa Công nghệ thông tin: Đã thực hiện
 • Biên soạn 14/14 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo chương trình điều chỉnh, ban hành năm 2020 và nộp cho Phòng Đào tạo;
 • Biên soạn 2/2 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ Sơ cấp và nộp cho Phòng Đào tạo.
 1. Khoa Điện lạnh: Đã thực hiện 4/4 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ Sơ cấp.
 2. Khoa NV-CSSĐ
 • Đã thực hiện:
 • Biên soạn 2/4 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ Sơ cấp (biên soạn 5/10 đề) và nộp cho Phòng Đào tạo;
 • Biên soạn 15/20 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ đào tạo thường xuyên (Kỹ thuật trang điểm biên soạn 5/10 đề) và nộp cho Phòng Đào tạo.
 • Chưa thực hiện:
 • 02 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ Sơ cấp (thiếu 5 đề/chương trình);
 • 05 bộ đề thi theo chương trình đào tạo trình độ đào tạo thường xuyên (thiếu 5 đáp án của 5 chương trình).
 1. Tổ chức tập huấn cho nhà giáo sử dụng phầm mềm của trường để dạy trực tuyến cho người học trình độ trung cấp
 • Có 25 CB-NV-NG tham dự tập huấn theo đúng kế hoạch.
 1. Kiểm soát nhà giáo dạy online đợt 2/2021
 • Có 14 nhà giáo giảng dạy cho 30 lớp học khóa 2019, 2020;
 • Tất cả 14/14 thực hiện đúng quy định, giờ giấc lên lớp và tổ chức dạy học.
 1. Tuyển dụng nhà giáo theo nhu cầu đào tạo từng nghề
 • Tuyển dụng nhà giáo 02 nhà giáo: T.Tài (CNTT); T.Hiếu (NV-CSSĐ).
 1. Tổ chức cho người học học tại doanh nghiệp
 • BGH đã tiếp xúc làm việc với 02 doanh nghiệp (Cty TNHH TM-DV Cơ điện lạnh THT, Cty Cổ phần Cơ điện lạnh Đông SAPA) thống nhất nội dung phối hợp tổ chức đào tạo nghề KTML-ĐHKK. Tổ chức học sau khi được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho phép đi học lại;
 • Các nghề chưa thực hiện: QTMMT, TKĐH, CSSĐ.
 1. Kiểm soát mua sắm, cấp phát PLHT cho nhà giáo và người học
 • Các lớp khóa 19 HK4, Khóa 20 HK2 năm 2021, các Khoa đã thực hiện mua phụ liệu học tập theo quy định.
 1. Triển khai kế hoạch tố chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III – năm 2021
 • Có 19 Nhà giáo đăng ký tham dự.
 1. Kiểm tra minh chứng tự đánh giá các đơn vị Phòng/Khoa đợt 1/2021
 • Khoa CNTT: 75.7%.
 • Khoa Điện lạnh: 60%.
 • Khoa NV-CSSĐ: 70.8%.
 • Phòng CTHS: 97.1%.
 • Phòng Đào tạo: 100%.
 • Phòng TC-KH: 100%.
 • Phòng TC-HC-TH: 60.7%.
Minh chứng tự đánh giá Trường
 • Phòng CTHS: 63.4%.
 • Phòng Đào tạo: 82.5%.
 • Phòng TC-KH: 88.9%.
 • Phòng TC-HC-TH: 52.9%.
 1. Hoạt động Phòng công tác học sinh
 • Thực hiện kiểm soát tình hình người học tại chỗ và các đơn vị liên kết, phòng có phân công CB-NV để theo dõi các lớp học online tại chỗ và các đơn vị liên kết (Thầy Ý: các lớp ở TNXP, Phước Lộc; thầy Lực: các lớp ở Chu Văn An), có báo cáo kết quả liên hệ về BGH hằng tuần) và gửi NGCN các trường hợp vắng học từ 02 buổi trở lên trong tuần;
 • Thực hiện kiểm tra công tác chủ nhiệm tháng 6/2021: có 20/24 NGCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm đúng hạn;
 • Thực hiện triển khai thông báo nội dung sinh hoạt hằng tuần cho các khoa và NGCN tổ chức sinh hoạt online cho người học;
 • Vận động quyên góp sách Đợt 2/2021 được 24 quyển (Cô Minh – P.TC-KH 14 quyển, Thầy Danh – P.TC-HC-TH 10 quyển).
 1. Hoạt động Phòng Tài chính-Kế hoạch
 1. Về khoản thu chi phí học kỳ: Các lớp tại chỗ: Đã thu đủ chi phí và BHYT 100%;
 • Khóa 2019 - học kỳ 4 (liên kết)
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
 
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng cộng 136   76   60  
 • Khóa 2020 - học kỳ 1 (liên kết):
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
 
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng cộng 477   394   83  
 1. Kiểm kê thiết bị đào tạo, công cụ, dụng cụ 6 tháng đầu năm 2021
 • Hoàn tất thực hiện kiểm kê thiết bị đào tạo, công cụ, dung cụ 6 tháng đầu năm 2021 khoa Điện Lạnh, CNTT, NV-CSSĐ, bộ môn Điện – Điện tử, Cơ khí;
 • Khoa/ Bộ môn thực hiện đầy đủ: Điện lạnh, bộ môn Điện – Điện tử, Cơ khí. Khoa CNTT và NV-CSSĐ cần phối hợp với Phòng TC-HC-TH thực hiện điều chuyển phải có đề xuất (khi chuyển đi và chuyển về theo đúng danh mục và có ký nhận của các đơn vị).
 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2021
 • Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 5K của Bộ Y tế, thực hiện đúng theo tinh thần TB số 85 ban hành lần 6 của Trường;
 • Thực hiện CT10/CT-UBND Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2021 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh;
 • Hoàn chỉnh danh sách CBNV-GV đăng ký chích vaccine ngừa Covid-19 đợt 5 theo CV 4125 của Sở LĐTB&XH và Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận 3;
 • Kiểm tra, tổng hợp công việc hàng tuần của các đơn vị;
 • Hoàn chỉnh hồ sơ bình bầu thi đua 6 tháng đầu năm 2021;
 • Họp Giao ban cơ sở và Hội đồng sư phạm tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7/2021;
 • Hướng dẫn công tác bàn giao của khoa CNTT;
 • Sắp xếp, ổn định vị trí phòng làm việc cho 02 bộ môn mới QTMMT và TKĐH;
 • Duy tu, sửa chữa ở khu B sau khi được Quận duyệt kinh phí;
 • Thực hiện và theo dõi các báo cáo nộp Quận, Sở: P.TC-HC-TH: 01 báo cáo, P.ĐT: 02 BC;
 • Tiếp tục vận động quyên góp sách cho thư viện đợt 2/2021;
 • Thực hiện kiểm tra công tác chủ nhiệm tháng 7/2021;
 • Thực hiện triển khai TB nội dung sinh hoạt hằng tuần cho các khoa và NGCN tổ chức sinh hoạt online cho người học theo từng chuyên đề trọng tâm liên quan những ngày kỉ niệm trong tháng 7 (27/7, 28/7);
 • Lập danh sách chưa hoàn tất học phí, ra thông báo từng học sinh nợ chi phí gửi phụ huynh học sinh khi bắt đầu đi học lại;
 • Ban hành danh mục thiết bị dạy học, công cụ dụng cụ sau khi kiểm kê 6 tháng đầu năm cho Phòng TC-HC-TH, Khoa/BM;
 • Tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch;
 • Thẩm định chương trình trung cấp:
 • Chương trình trung cấp 1 năm: KTML-ĐHKK, CTXH, ĐCN, CSSĐ, TKĐH, QTMMT, TMĐT;
 • Chương trình trung cấp 2 năm: CSSĐ, TMĐT, Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn, Công nghệ ô tô, Quản lý doanh nghiệp.
 • Thẩm định ngân hàng đề thi hệ sơ cấp, ĐT thường xuyên
 • Thẩm định, ban hành 460 bộ đề thi đúng quy định.
 • Tổ chức lớp học Bồi dưỡng chức danh nhà giáo GDNN
 • Mở được lớp học online cho 19 nhà giáo;
 • Có TKB và tài liệu học tập;
 • Có điểm danh nhà giáo học tập.
 • Tuyển dụng nhà giáo theo nhu cầu đào tạo từng nghề
 • Tuyển dụng nhà giáo thỉnh giảng: 02 nhà giáo (01 QTM; 01: CSSĐ);
 • Yêu cầu tuyển dụng đúng văn bằng chuyên môn theo quy định và dự giờ phải đạt yêu cầu.
 • Kiểm tra chuyên môn tháng 6/2021
 • Đăng ký Sở LĐ-TB&XH Tp.HCM về tổ chức đào tạo cho đối tượng Bảo hiểm thất nghiệp: Tất cả các nghề trình độ sơ cấp.
 • Công tác tự đánh giá: Tiếp tục thực hiện MC năm 2021 theo KH (đợt 2).
 1. KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
 1. Toàn thể CBNV-GV, HS thực hiện CT10/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2021 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh;
 2. Phòng TC-HC-TH theo dõi thông báo của Sở về danh sách 54 CBNV-GV toàn Trường (kể cả thỉnh giảng) đã đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 5;
 3. Khoa/BM, Phòng Đào tạo, GV tiếp tục dạy – học online cho người học trình độ trung cấp khóa 2019, 2020 đúng tiến độ và thời khóa biểu đã được ký duyệt;
 4. CBNV-GV cùng tham gia tuyển sinh trực tuyến các nghề Trung cấp, sơ cấp…của Trường (lưu ý: quảng cáo theo đúng GĐKGDNN đã được cấp);
 5. Phòng TC-HC-TH sắp xếp, bố trí văn phòng làm việc cho bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính trước 15/7/2021;
 6. Các phòng chức năng rà soát các quy định không phù hợp: sửa chữa, ban hành, áp dụng thực hiện đúng quy định pháp luật;
 7. Tiếp tục liên hệ P.TC-KH Quận 3 về việc cấp kinh phí sơn lại khu vực Trường THCS Lương Thế Vinh mượn (Cô Minh);
 8. Phòng TC-KH phối hợp với P.CTHS, GVCN thu đúng, đủ 100% học sinh các khoản chi phí sau khi học sinh đi học lại;
 9. Phòng Công tác học sinh phối hợp với GVCN tại chỗ, các đơn vị liên kết rà soát chính xác số học sinh vào cuối tháng 7/2021;
 10. P.CTHS, GVCN rà soát những học sinh tại các đơn vị liên kết có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất danh sách xét học bổng khuyến học đóng các khoản chi phí;
 11. Phòng TC-HC-TH báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng và kế hoạch tháng 7/2021 cho UBND Quận 3 (chỉ tiêu KT-XH);
 12. Tập trung báo cáo cho Sở LĐTB&XH và Quận đúng thời gian quy định;
 13. Quan tâm đến việc tử tế và tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương khi có yêu cầu;
 14. Tiếp tục vận động Đảng viên, CBNV-GV, học sinh hưởng ứng phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam năm 2021.
 
Nơi nhận:                
 • Ban Giám hiệu (biết);
 • Phòng chức năng (thực hiện);
 • Trưởng khoa, NGCN, NGBM (thực hiện);
 • Lưu: VT, PTC.
.
                                       HIỆU TRƯỞNG                                        Giảng Văn Chải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện
Logo SCC
Logo UNI
Logo Planete
Thăm dò ý kiến

Bạn có nguyện vọng học tại trường:

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập47
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay18,995
 • Tháng hiện tại438,411
 • Tổng lượt truy cập5,943,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây