BẢNG PHÂN CÔNG DIỄN TẬP XỬ LÝ KHI CÓ CA F0 TẠI TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO

Thứ hai - 20/12/2021 21:52 533 0
BẢNG PHÂN CÔNG DIỄN TẬP XỬ LÝ KHI CÓ CA F0 TẠI TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO
  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     
  Quận 3, ngày          tháng 12 năm 2021
BẢNG PHÂN CÔNG DIỄN TẬP XỬ LÝ KHI CÓ CA F0 TẠI TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO
Trọng tâm: Ổn định tư tưởng CBNV-GV, PHHS, HS không hoang mang, bình tĩnh, xử lý một cách thuần thục khi Trường có các ca nghi nhiểm Covid-19.
1. Khi có trường hợp nghi mắc F0
  Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại
A Trường hợp tại cổng Trường (học sinh bắt đầu vào Trường)        
 1.  
Học sinh bắt đầu vào Trường C.Trâm NV. Phòng tuyển sinh Cổng trường  
 1.  
Đo thân nhiệt A.Quang Bảo vệ Cổng trường  
 1.  
Khai báo ý tế A.Tuấn Nhân viên Cổng trường  
 1.  
Phát hiện nóng sốt trên 37,5 độ C        
 1.  
Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị. A.Quang Bảo vệ Cổng trường A.Danh
091.820.5050
 1.  
Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời. A.Danh TP.TC-HC-TH P.TC-HC-TH A.Danh
091.820.5050
 1.  
Hướng dẫn học sinh vào phòng y tế cách ly tạm thời C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực cổng Trường C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Cổng Trường 093.744.3000
 1.  
Đo lại thân nhiệt, xét nghiệm Covid -19, nếu âm tính cho học sinh nằm nghỉ ngơi chờ báo PH đón về. Nếu học sinh dương tính, gọi điện báo trạm y tế phường C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Nhân viên y tế Phường 11 tiến hành điều tra dịch tễ và test nhanh cho tất cả học sinh và giáo viên có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm trước đó tại cổng trường (thực hiện mẫu gộp 3 - que thử y tế Phường hỗ trợ). Cô Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Phòng CTHS gọi điện thông báo cho PHHS và cơ quan y tế nơi học sinh cư trú T.Ý Tp.CTHS Phòng giám thị 093.416.1279
 1.  
Làm theo hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương (Cho PHHS đưa về nhà tự cách ly hay cách ly tập trung), cán bộ y tế trường hướng dẫn cho PHHS C.Như Y tế Phòng cách ly  
 1.  
Lập danh sách người tiếp xúc và người nghi nhiễm báo trạm y tế Phường 11 để theo dõi C.Lan P.TC-HC-TH P.TC-HC-TH  
Lưu ý: Khi PHHS đến cổng trường ( Cổng sau khu B)        
 1.  
Hướng dẫn học sinh ra cổng Trường cho PHHS đón về (mang khẩu trang, khử khuẩn) C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Chụp hình lưu trữ (biển số xe PHHS) A.Quang Bảo vệ    
 1.  
Báo với GVCN, P.ĐT về thông tin học sinh …để Khoa/BM, Phòng đào tạo có phương án giảng dạy cho HS sau khi hết cách ly T.Ý Tp.CTHS Phòng giám thị 093.416.1279
  Kết thúc        
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực phòng cách ly, lối đi… C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Từng khu vực 093.744.3000
 1.  
Ghi chép thông tin vào sổ theo dõi học sinh, lưu trữ hồ sơ C.Như Y tế P.TC-HC-TH 094.5543.178
 1.  
Các bộ phận khác hoạt động bình thường Phòng/Ban/Khoa/BM      
 1.  
Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Trạm y tế P11 (số điện thoại đ/c Hùng – Trưởng trạm Y tế Phường 11: 0394.479.672, đ/c Hạnh – Phó Chủ tịch Phường 11: 090.931.2136, hoặc 028.35262.908) T.Tiếng BGH   Gửi DS học sinh
B Trường hợp khi phát hiện Học sinh nghi nhiễm tại lớp        
 1.  
Trong giờ học GVBM phát hiện học sinh nóng, sốt, ho….(lớp có 04 học sinh: Thầy Nhật, Cô Trâm, Thầy Lực, T.Duy) Thầy Thành GV Khoa/BM Phòng học lý thuyết 18
 1.  
Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị. A.Danh
 
T.P P.TC.HC.TH T.Danh
091.820.5050
T.Ý
093.416.1279
 1.  
Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời. A.Danh TP.TC-HC-TH P.TC-HC-TH A.Danh
091.820.5050
 1.  
Ngừng tiết học, yêu cầu trường hợp nghi ngờ hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác. Thầy Thành GV Phòng học lý thuyết 18  
 1.  
Cán bộ y tế lên lớp hướng dẫn học sinh đến phòng y tế cách ly tạm thời C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly . C.Như Y tế Tại trường  
 1.  
Đo lại thân nhiệt, xét nghiệm Covid -19, nếu âm tính cho học sinh nằm nghỉ ngơi chờ báo PH đón về. Nếu học sinh dương tính, gọi điện báo trạm y tế phường C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Trạm y tế Phường tiến hành test nhanh cho tất cả học sinh và giáo viên trong lớp học (Thực hiện mẫu gộp 3- que thử y tế Phường hỗ trợ). Nếu kết quả âm tính , lớp tiếp tục học bình thường. Nếu có thêm học sinh dương tính thì đưa học sinh xuống phòng cách ly tạm thời; Cô Lan P.TC-HC
-TH
P.TC-HC-TH  
 1.  
Phòng CTHS gọi điện thông báo cho PHHS và cơ quan y tế nơi học sinh cư trú T.Ý Tp.CTHS Phòng giám thị 093.416.1279
 1.  
Làm theo hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương (Cho PHHS đưa về nhà tự cách ly hay cách ly tập trung), cán bộ y tế trường hướng dẫn cho PHHS C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Lập danh sách người tiếp xúc và người nghi nhiễm báo trạm y tế Phường 11 để theo dõi Cô Lan P.TC-HC
-TH
P.TC-HC-TH  
 1.  
Sinh hoạt giáo viên, học sinh ổn định tư tưởng, bình tĩnh không hoang mang…. T.Tiếng BGH Phòng 18 093.739.5154
 1.  
Di chuyển toàn bộ học viên trong phòng có trường hợp nghi ngờ sang phòng học khác T.Chánh P.CTHS Phòng 23  
Lưu ý: Khi PHHS đến cổng trường ( Cổng sau khu B)        
 1.  
Hướng dẫn học sinh ra cổng Trường cho PHHS đón về (mang khẩu trang, khử khuẩn) C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Chụp hình lưu trữ (biển số xe PHHS) A.Quang Bảo vệ    
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực phòng học sau khi học sinh ra về C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Phòng 18 093.744.3000
 1.  
Niêm phong phòng học có trường hợp F0. A.Tuấn Nhân viên Phòng 18  
 1.  
Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc…(báo DS ban chỉ đạo T.Chánh P.CTHS P.Giám thị  
 1.  
Kết thúc        
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực phòng cách ly, lối đi… C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Từng khu vực 093.744.3000
 1.  
Ghi chép thông tin vào sổ theo dõi học sinh, lưu trữ hồ sơ C.Như Y tế P.TC-HC-TH 094.5543.178
 1.  
Các bộ phận khác hoạt động bình thường Phòng/Ban/Khoa/BM      
 1.  
Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Trạm y tế P11 (số điện thoại đ/c Hùng – Trưởng trạm Y tế Phường 11: 0394.479.672, đ/c Hạnh – Phó Chủ tịch Phường 11: 090.931.2136, hoặc 028.35262.908) T.Tiếng BGH   Gửi DS học sinh
C. Trường hợp CBNV-GV bị nghi nhiễm tại Phòng làm việc
 
Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại
 1.  
Trong giờ làm việc phát hiện CBNV nóng, sốt, ho….Trưởng bộ phận báo ngày cho Ban chỉ đạo Trưởng phòng/ Ban/Khoa/BM Trưởng phòng/ Ban/Khoa/BM Văn phòng làm việc A.Danh
091.820.5050
 1.  
Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị. A.Danh
 
TP.TC.HC.TH P.TC.HC.TH T.Danh
091.820.5050
 
 1.  
Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời. A.Danh TP.TC-HC-TH P.TC-HC-TH A.Danh
091.820.5050
 1.  
Hướng dẫn CBNV-GV vào phòng y tế cách ly tạm thời C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly . C.Như Y tế Tại trường  
 1.  
Di chuyển toàn CBNG-GV trong phòng có trường hợp nghi ngờ sang phòng làm việc khác A.Danh
 
TP.TC.HC.TH P.TC.HC.TH T.Danh
091.820.5050
 
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực phòng làm việc C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ VP làm việc 093.744.3000
 1.  
Niêm phong phòng học có trường hợp F0. A.Tuấn Nhân viên Phòng 18  
 1.  
Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc…(báo DS ban chỉ đạo) T.Chánh P.CTHS P.Giám thị  
 1.  
 Thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu (sau giờ làm việc) C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Lối đi, khuôn viên, cầu thang, hành lang 093.744.3000
 1.  
Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Trạm y tế P11 (số điện thoại đ/c Hùng – Trưởng trạm Y tế Phường 11: 0394.479.672, đ/c Hạnh – Phó Chủ tịch Phường 11: 090.931.2136, hoặc 028.35262.908) T.Tiếng BGH   Gửi DS CBNV-GV
12 Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc. C.Như Y tế P.TC-HC-TH 094.5543.178
D Trường hợp GV bị nghi nhiễm tại lớp đang dạy        
 1.  
Trong giờ học GVBM GV nóng, sốt, ho….(tự giác báo cáo) GVBM GV Khoa/BM Phòng lý thuyết/Thực hành
 1.  
Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị. A.Danh
 
TP P.TC.HC.TH T.Danh
091.820.5050
T.Ý
093.416.1279
 1.  
Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời. A.Danh TP.TC-HC-TH P.TC-HC-TH A.Danh
091.820.5050
 1.  
Ngừng tiết học, yêu cầu trường hợp nghi ngờ hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác. GVBM GV    
 1.  
Lên tận lớp Hướng dẫn GV vào phòng y tế cách ly tạm thời C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly . C.Như Y tế Tại trường  
 1.  
Đo thân nhiệt, xét nghiệm Covid -19 C.Như Y tế Phòng cách ly 094.5543.178
 1.  
Sinh hoạt giáo viên, học sinh ổn định tư tưởng ng, bình tĩnh không hoang mang…. T.Tiếng BGH Phòng 18 093.739.5154
 1.  
Phân công giáo viên dạy thay Phòng đào tạo/Khoa/BM Trưởng bộ phận Tại văn phòng làm việc  
 1.  
Trường hợp 1: Có GV dạy thay thì báo GV lên lớp dạy
Trường hợp 2: Không có GV dạy thay thì GVCN, PCTHS báo PHHS đón học sinh về
P.CTHS/GVCN P.CTHS/GVCN    
 1.  
Di chuyển toàn bộ học viên trong phòng có trường hợp nghi ngờ sang phòng học khác T.Chánh P.CTHS Phòng 23  
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực lớp học C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Phòng 18 093.744.3000
 1.  
Niêm phong phòng học có trường hợp F0. A.Tuấn Nhân viên Phòng 18  
 1.  
Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc…(báo DS ban chỉ đạo) T.Chánh P.CTHS P.Giám thị  
  Kết thúc        
 1.  
Vệ sinh, khử khuẩn khu vực phòng cách ly, lối đi… C.Thắm, Cô Yến Tạp vụ Từng khu vực 093.744.3000
 1.  
Các bộ phận khác hoạt động bình thường Khoa/BM      
 1.  
Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Trạm y tế P11 (số điện thoại đ/c Hùng – Trưởng trạm Y tế Phường 11: 0394.479.672, đ/c Hạnh – Phó Chủ tịch Phường 11: 090.931.2136, hoặc 028.35262.908) T.Tiếng BGH   Gửi DS CBNV-GV
 1.  
Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc. C.Như Y tế P.TC-HC-TH 094.5543.178
                   
 
 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 1. Chỉ đạo công tác diễn tập: Thầy Giảng Văn Chải –Hiệu trưởng;
 2. Học sinh giả định: Cô Trâm, Thầy Nhật, Thầy Duy, Thầy Lực;
 3. Giáo viên giả định: Thầy Thành;
 4. Y tế: Cô Như;
 5. Chụp ảnh làm MC: Thầy Hòa.
 6. Tổng hợp hồ sơ gửi Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Quận 3: Thầy Tiếng + Thầy Danh.
 7. Bộ phận Bảo vệ: Chuẩn máy đo thân nhiệt, phiếu khai báo ý tế, cồn rửa tay, viết ghi thông tin...
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ DIỄN TẬP
                        Toàn thể CBNV-GV, bảo vệ, tạp vụ tại trường TCN Nhân Đạo (CS3 có 01 buổi diễn tập riêng).
 1. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Giao Thầy Danh triển khai đến 9 bộ phận của trường: Thời gian, địa điểm, con người, dụng cụ vật tư....cho công tác diễn tập.
 
Nơi nhận:
- UBND Quận 3
- BGH trường (thực hiện);
- Các Phòng/Khoa/BM (thực hiện);
- CBNV-GV (thực hiện);
- Lưu: VT, P.TC-HC-TH.
                                     HIỆU TRƯỞNG
                                     Giảng Văn Chải
   
   
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện
Logo SCC
Logo UNI
Logo Planete
Thăm dò ý kiến

Bạn có nguyện vọng học tại trường:

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập57
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm49
 • Hôm nay941
 • Tháng hiện tại308,869
 • Tổng lượt truy cập5,814,070
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây