Dự Thảo về BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM Về kết quả hoạt động tháng 8/2021 và Kế hoạch tháng 9/2021

Chủ nhật - 26/09/2021 00:22 96 0
Dự Thảo về BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM Về kết quả hoạt động tháng 8/2021 và Kế hoạch tháng 9/2021
Dự Thảo về BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM Về kết quả hoạt động tháng 8/2021 và Kế hoạch tháng 9/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO
Số:       /BC-NĐ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            Quận 3, ngày      tháng 9 năm 2021 
Dự thảo
BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠMVề kết quả hoạt động tháng 8/2021 và Kế hoạch tháng 9/2021
 
 
 
 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2021
 1. Hoạt động Phòng TC-HC-TH
 • Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh bất cứ trường hợp nghi nhiễm nào. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” và tiêm vắc-xin ngừa Covid-19;
 • Trong tháng 8 đã ban hành 03 thông báo về chế độ, phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Quận 3 tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Tổng số CBNV-GV toàn trường là 47 người, nữ: 20 người;
 • Thực hiện kế hoạch tuần và lịch phân công làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Trường; Các phòng, khoa/BM nộp kế hoạch tuần đầy đủ, đã nhận xét, đánh giá công việc thực hiện ở nhà theo thông báo của Trường. Thực hiện hướng dẫn cho bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính thực hiện công việc tuần từ ngày 01/7/2021;
 • Đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 vào ngày 29/7/2021, hiện còn 03 trường hợp chưa được tiêm (01 người do có bệnh nền chờ bệnh viện gọi; 02 người đang ở tỉnh); Đã đăng ký tiêm mũi 2 cho CBNV-NG;
 • Tham gia công tác tuyển sinh online, các cá nhân có chia sẻ, đăng tin tuyển sinh lên zalo, facebook cá nhân (C.Lan, T.Danh, C.Như..);
 • Tham gia nhập liệu hồ sơ chích ngừa tại Ủy ban nhân dân Quận 3 (Thầy Hòa, Cô Lan, Cô Như);
 • Bố trí và sắp xếp phòng làm việc cho BM Truyền thông và mạng máy tính;
 • Đã liên hệ Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận về việc cấp kinh phí sơn lại khu vực Trường THCS Lương Thế Vinh mượn. Trường đã gởi văn bản đề nghị và dự toán kinh phí vào ngày 16/4/2021, hiện đang chờ UBND Quận phê duyệt;
 • Phân công trực phòng chống dịch cho từng bảo vệ, tạp vụ tại Cơ sở 1 và Cơ sở 3;
 • Theo dõi các trường hợp F0 (A Tuấn) và các F1 cách ly tại nhà;
 • Đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp GBCS, Hội đồng sư phạm tháng 8/2021;
 • Thực hiện các báo cáo tháng, quý cho Quận, Sở đúng thời gian quy định.
 1. Hoạt động Phòng Đào tạo
 1. Tổ chức, thực hiện tuyển sinh và hướng dẫn thu học phí/ chi phí người học khóa 2021
 • Tổ chức tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch và triển khai cho toàn thể CBNV-NG cùng thực hiện (gọi điện thoại tư vấn, soạn nội dung, tư vấn qua zalo, nhận hồ sơ nhập học …);
 • Kết quả tuyển sinh:
 • Trung cấp – quý 1, 2, 3: 238/250 lượt, đạt 95,2%. Lũy kế theo kế hoạch năm: 238/350 lượt, đạt 68%;
 • Sơ cấp, ĐTTX, chuyên đề - quý 1, 2, 3: 511/1000 lượt (SC, ĐTTX: 67, A1: 333, chuyên đề doanh nghiệp, phường: 111 NH), đạt 51,1%. Lũy kế theo kế hoạch năm: 511/1200 lượt NH (42,58%).
 • Hướng dẫn Phụ huynh người học khóa 2021 đóng học phí, chi phí HK1 (tính đến 14/9/2021): có 61 học sinh đóng tiền, tổng tiền thu được chuyển qua ngân hàng là 140.109.000 đồng.
 1. Phối hợp với Trung tâm GDTX Tân Bình tổ chức lớp học văn hóa lớp 10, 11
 • Lớp 10: 04 lớp (10E1, 10E2, 10E3, 10E4) với 209 học sinh. Thời gian học học kỳ 1 từ 13/9/2021;
 • Lớp 11: 01 lớp (11E1) với 33 học sinh.
 1. Tổ chức khai giảng, họp Phụ huynh và tổ chức học tập cho người học khóa 2021
 • Khai giảng, học tập tuần sinh hoạt đầu khóa: 02 đợt, cho 238 người học;
 • Tổ chức học nghề:
 • Chia lớp: 04 lớp (21A1, 21A2, 21A3, 21A4) học các môn chung học kỳ 1 và tiếp tục tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh vì còn nhiều nghề chưa đủ sĩ số mở lớp;
 • Xếp Thời khóa biểu học nghề: Do đang trong thời gian dịch bệnh, tổ chức học online nên Phòng Đào tạo tham mưu Hiệu trưởng cho tổ chức dạy trong học kỳ 1 chủ yếu là 06 môn chung;
 • Thời gian học: 20 tuần, bắt đầu học từ 13/9/2021.
 • Tổ chức họp Phụ huynh người học khóa 2021:
 • Thời gian ngày: 12/9/2021;
 • Có 127 phụ huynh tham dự họp;
 • 127 phụ huynh (tỷ lệ 100%) cũng nhất trí với trường về các nội dung triển khai trong cuộc họp: Tổ chức dạy online các môn chung trong thời gian dịch bệnh, tổ chức dạy mô đun Kỹ năng sống, tiếp tục giữ nhóm zalo PHHS để trường và phụ huynh có kênh thông tin.
 1.  Xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp
 • Đã tổ chức thẩm định, ban hành chương trình trung cấp 01 năm: 06 nghề (Quản trị mạng máy tính, Công tác xã hội, Điện công nghiệp, Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế đồ họa, KTML-ĐHKK);
 • Phòng Đào tạo đang kiểm tra, điều chỉnh và chuẩn bị thẩm định chương trình trung cấp 01 năm, 02 năm các nghề:
 • Thương mại điện tử – 01, 02 năm;
 • Lập trình máy tính – 01, 02 năm;
 • Chăm sóc sắc đẹp – 02 năm;
 • Nghiệp vụ nhà hàng – Khách sạn – 02 năm;
 • Công nghệ Ô tô – 02 năm.
 1. Xây dựng quy định về hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học/ mô đun theo hình thức dạy online (trực tuyến)
       Đã thực hiện xong quy định, chưa triển khai do đang cân nhắc về hình thức lưu trữ bài thi.
 1. Kiểm soát Nhà giáo học tập bồi dưỡng chức danh nhà giáo GDNN hạng 3:
       Có 17 nhà giáo tham dự học tập đầy đủ và thực hiện bài thi theo quy định, đang chờ cấp chứng nhận.
 1. Thực hiện ngân hàng đề thi trình độ Sơ cấp
    23/23 chương trình trình độ Sơ cấp có đủ ngân hàng đề thi theo quy định.
 1. Điều chỉnh bổ sung chuẩn đầu ra 12 nghề trình độ Trung cấp của Trường so với quy định của Bộ LĐ-TB&XH
       Phòng Đào tạo đã điều chỉnh theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, đang hoàn chỉnh và gửi dự thảo cho các Khoa/BM trong tháng 9/2021.
 1. Kiểm soát Nhà giáo dạy trực tuyến và công tác phối hợp
Tất cả nhà giáo thực hiện tốt, đảm bảo giờ giấc, điểm danh và chụp hình bảng điểm danh người học gửi vào nhóm zalo PĐT-PCTHS Kiem soat dao tao.
 1. Thực hiện nội dung công khai điều kiện tổ chức đào tạo lên web trường (nhà giáo, chương trình, giáo trình, thiết bị)
Đã thực hiện hoàn chỉnh.
 1. Triển khai kế hoạch Starup Kite theo công văn của Sở và kế hoạch của Tổng cục GDNN
    Không có người học đăng ký tham dự.
 1. Tổ chức dạy – học khóa 2019, 2020
 • Tiếp tục tổ chức dạy online theo kế hoạch, thời khóa biểu đã được ký duyệt;
 • Mô đun thực tập tốt nghiệp Khóa 2019 chờ bớt dịch sẽ tổ chức thực tập theo quy định.
 1. Kiểm soát, thống kê báo cáo tiến độ thực hiện Báo cáo của nhà giáo đi thực tế tại doanh nghiệp năm 2021
Tất cả thầy cô đã gửi file báo cáo thực tập cho Phòng Đào tạo. Tuy nhiên thầy cô phải nộp báo cáo có đóng dấu của doanh nghiệp sau khi bớt dịch.
 1. Thực hiện dự án tài trợ thiết bị - vật liệu nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
 • Tổng số thiết bị: 09 mục (01: Máy điều hòa không khí, 01: Thiết bị đo dò ga môi chất lạnh, 01: Đồng hồ đo áp suất, 01: Thiết bị thu hồi môi chất lạnh, 01: Bình chứa môi chất lạnh, 01: Bơm chân không, 01: Bộ dụng cụ, 01: Cân môi chất lạnh, 01: Bàn thao tác;
 • Tổng số tiền: 226.602.000 đồng;
 • Thời gian nhận: 20/9 – 10/10/2021;
 • Người nhận: Bảo vệ;
 • Lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật: thực hiện sau.
 1. Hoạt động của Phòng CTHS
 • Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh online Đợt 4/2021 (thành viên của Phòng và Tổ mạng lưới tuyên tuyền);
 • Tiếp tục vận động quyên góp sách cho thư viện Đợt 2/2021;
 • Thực hiện kiểm tra công tác chủ nhiệm quý 3/2021 từ ngày 20-25/8/2021 (có BC riêng kết quả thực hiện);
 • Thực hiện triển khai TB nội dung sinh hoạt hằng tuần cho các khoa và NGCN tổ chức sinh hoạt online cho người học theo 03 chuyên đề liên quan về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những ngày kỉ niệm trong tháng 8 (12/8, 19/8);
 • Do tiếp tục thực hiện theo công văn số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 và công văn  số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của UBNDTP về tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội toàn TP nên việc tổ chức lấy phiếu ý kiến người học trước khi ra trường khóa 2019 chưa thực hiện được, đợi chờ công văn mới của TP cho phép đi học tập trung;
 • Phối hợp cùng Tổ mạng lưới và khoa Nghiệp vụ-Chăm sóc sắc đẹp thực hiện 01 công trình xã hội cắt tóc miễn phí cho lực lượng cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Phường 4;
 • Phối hợp cùng các Tổ thi đua chấm điểm thi đua Quý 3/2021 các đơn vị.
 1.    Hoạt động Phòng Tài chính-Kế hoạch
 • Về khoản thu chi phí học kỳ:
 • Khóa 2019 - học kỳ 4 (liên kết):
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
(Tên người học chưa đóng tiền hoặc danh sách đính kèm)
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng 136   76   60  
 • Khóa 2020 - học kỳ 3 (tại chỗ):
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
(Tên người học chưa đóng tiền hoặc danh sách đính kèm)
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng 75   01   74  
 • Khóa 2020 - học kỳ 1 (liên kết):
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
(Tên người học chưa đóng tiền hoặc danh sách đính kèm)
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng cộng 386   338   48 Chu Văn An
102   53   49 Phước Lộc
 • Khóa 2020 - học kỳ 2 (liên kết):
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
(Tên người học chưa đóng tiền hoặc danh sách đính kèm)
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng cộng 386   7   379 Chu Văn An
102   0   102 Phước Lộc
 • Khóa 2021 - học kỳ 1 (tại chỗ):
TT Lớp Sĩ số người học Số người học đã đóng Số người học
chưa đóng
GHI CHÚ
(Tên người học chưa đóng tiền hoặc danh sách đính kèm)
Học phí Chi phí Học phí Chi phí
  Tổng cộng     66      
 
 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021
 1.  Hoạt động Phòng TC-HC-TH
 • Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
 • Nhắc nhở các đơn vị nộp kế hoạch công việc hàng tuần, có phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả cụ thể (Trưởng P.TC-HC-TH báo cáo Hiệu trưởng hàng tuần);
 • Chuẩn bị tài liệu họp giao ban cơ sở, Hội đồng Sư phạm tháng 8/2021 và kế hoạch hoạt động tháng 9/2021; Họp Hội đồng trường quý 3.2021;
 • Thực hiện duy tu, sửa chữa ở khu B sau khi được Quận duyệt kinh phí;
 • Tham mưu tái ký hợp đồng và nâng lương trong tháng 9/2021 cho Thầy Bùi Đức Long;
 • Thực hiện công tác quản trị tại Trường và Cơ sở 3 trước khi đón tiếp học sinh quay trở lại;
 • Hướng dẫn bình xét thu nhập tăng thêm theo NQ03 quý 3.2021 cho 12CBNV-GV biên chế;
 • Đăng ký tiêm văc xin Covid-19 mũi 2 cho CBNV-GV đúng thời gian quy định;
 • Thực hiện và theo dõi các báo cáo nộp Quận, Sở đúng thời gian.
 1.  Hoạt động Phòng Đào tạo/ Khoa/ Bộ môn
  1. Tổ chức, thực hiện tuyển sinh năm 2021
 • Tổ chức tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch:
 • Trung cấp (tháng 9, 10, 11): 130 NH;
 • Sơ cấp, ĐTTX, chuyên đề (tháng 9, 10, 11): 300 lượt.
  1. Thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp
       05 chương trình:
 • Thương mại điện tử – 01, 02 năm;
 • Lập trình máy tính – 01, 02 năm;
 • Chăm sóc sắc đẹp – 02 năm;
 • Nghiệp vụ nhà hàng – Khách sạn – 02 năm;
 • Công nghệ Ô tô.
  1. Hoàn chỉnh, thẩm định và ban hành chuẩn đầu ra 12 nghề trình độ Trung cấp của Trường so với quy định của Bộ LĐ-TB&XH.
  2. Kiểm soát dạy – học trực tuyến và công tác phối hợp
 • Nhà giáo dạy: Điểm danh người học;
 • Nhà giáo chủ nhiệm liên hệ người học vắng ngay trong buổi học.
  1. Triển khai thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
  2. Xây dựng, thẩm định thông qua ngân hàng đề thi quốc gia 03 nghề trọng điểm trình độ trung cấp.
  3. Công khai điều kiện tổ chức đào tạo lên web trường (nhà giáo, chương trình, giáo trình, thiết bị).
  4. Tiếp nhận thiết bị dự án tài trợ.
  5. Đăng ký bổ sung giấy chứng nhận hoạt động GDNN các nghề xây dựng trong năm 2021.
 1. Hoạt động Phòng CTHS
 • Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh online Đợt 4/2021 (thành viên của Phòng và Tổ mạng lưới tuyên tuyền);
 • Phối hợp cùng Phòng Đào tạo và các khoa/BM tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho người học khóa 2021 về Quy chế công tác học sinh, nội quy và hoạt động Đoàn, Hội;
 • Tổ chức lấy phiếu thông tin người học khóa 2021;
 • Phối hợp cùng PĐT tổ chức họp PHHS khóa 2021;
 • Tiếp tục vận động quyên góp sách cho thư viện Đợt 2/2021;
 • Thực hiện kiểm tra công tác chủ nhiệm tháng 9/2021;
 • Thực hiện triển khai TB nội dung sinh hoạt hằng tuần cho các khoa và NGCN tổ chức sinh hoạt online cho người học theo từng chuyên đề trọng tâm liên quan những ngày kỉ niệm trong tháng 9 (2/9, 15/9, 23/9);
 • Tổ chức lấy phiếu ý kiến người học trước khi ra trường khóa 2019 sau khi người học trở lại theo TB mới của TP;
 • Phối hợp cùng Tổ mạng lưới và các khoa thực hiện 01 công trình xã hội địa phương và tổ chức 01 lớp chuyên đề.
 1. Hoạt động Phòng TC-KH
 • Phối hợp P. CTHS tiến hành thu chi phí tại cơ sở liên kết và trụ sở chính
  • Khóa 2019: học kỳ 4 khóa 2019;
  • Khóa 2020: học kỳ 3;
  • Khóa 2021: học kỳ .
 • Rà soát lại thực hiện mua phụ liệu tại các khoa so với sỉ số thực tế học sinh tham gia học;
 • Thực hiện kiểm kê công cụ dụng cụ, thiết bị đào tạo tại cơ sở liên kết sáu tháng đầu năm năm 2021.
 1. KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
  1. Toàn thể CBNV-GV, HS thực hiện theo Thông báo số 109/ TB-NĐ của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo về việc thực hiện chế độ làm việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 (Lần 13) duy trì thường xuyên công tác bảo an ninh, điện nước, cháy nổ…;
  2. Các phòng, khoa/BM thực hiện theo nội dung KH tháng 9/2021 của các phòng chức năng, lưu ý các giải pháp thực hiện trong điều kiện làm việc tại nhà theo chỉ thị 16 tăng cường;
  3. Điều chỉnh giảm định mức chi PLHT học kỳ 4 - khóa 2019 và học kỳ 2 - khóa 2020 (do nhiều nội dung đã chuyển sang học online;
  4. Ban hành quy định về số buổi trực và thực hiện các công việc tại VP và xưởng nghề của các khoa/BM;
  5. Các đơn vị Phòng/ Khoa/BM rà soát các mục tiêu chất lượng chưa hoàn thành từ nay đến cuối năm cố gắng hoàn thành 100% theo phân kỳ;
  6. Bộ môn Truyền thông –Mạng máy tính, Mỹ thuật –Thiết kế hỗ trợ Phòng đào tạo và các Khoa/BM về kỹ thuật dạy trực tuyến để thu hút học sinh ra lớp;
  7. Vận động toàn thể CBNV-GV với “Thông điệp 5T của Bộ Y tế cho địa bàn tăng cường giãn cách xã hội: Tuân thủ nghiêm 5K – Thực phẩm đủ tại nhà – Thầy, thuốc đến tận gia – Test Covid tất cả – Tiêm chủng tại phường/xã”, chưa chích ngừa đăng ký chích ngừa tại UBND Phường/Xã nơi cư trú;
  8. Khoa/BM, Phòng Đào tạo, GV tiếp tục dạy – học online cho người học trình độ trung cấp khóa 2019, 2020, 2021 đúng tiến độ và thời khóa biểu đã được ký duyệt;
  9. Phòng CTHS, GVCN liên hệ hàng tuần những học sinh các khóa 2019, 2020 vắng học trực tuyến và trực tiếp báo Hiệu trưởng số vắng học vào sáng thứ 7;
  10. CBNV-GV tham gia tuyển sinh trực tuyến các nghề Trung cấp, Sơ cấp theo kế hoạch phân công của Ban tuyển sinh;
  11. Tiếp tục liên hệ P.TC-KH Quận 3 về việc cấp kinh phí sơn lại khu vực Trường THCS Lương Thế Vinh mượn (Cô Minh);
  12. Phòng TC-KH báo cáo cho BGH hàng tuần (sáng thứ 7) các khoản chi phí khóa 2021 đóng bằng hình thức chuyển khoản;
  13. Bình xét thi đua quý 3/2021 theo NQ 03 của Thành Phố;
  14. Phòng đào tạo phối hợp với các khoa nghề nghiên cứu tổ chức hình thức thi tốt nghiệp trực tuyến theo công văn 31059/ SLĐTB&XH Tp.HCM ngày 21/09/2021;
  15. P.CTHS, GVCN rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất danh sách xét học bổng khuyến học đóng các khoản chi phí;
  16.  Tiếp tục vận động Đảng viên, CBNV-GV, học sinh hưởng ứng phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam năm 2021;
  17. Ban chấp hành Công đoàn lập danh sách hỗ trợ chăm lo đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19  theo công văn số 84/LĐLĐ ký ngày 17/08/2021;
  18. Báo cáo cuối tháng và các công văn yêu cầu của Sở LĐTB&XH và Quận đầy đủ, đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:              
 • Ban Giám hiệu (biết);
 • Phòng chức năng (thực hiện);
 • Trưởng khoa/BM, NGCN, NGBM (thực hiện);
 • Lưu: VT, P.TC.
.
                                       HIỆU TRƯỞNG                                        Giảng Văn Chải

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện
Logo SCC
Logo UNI
Logo Planete
Thăm dò ý kiến

Bạn có nguyện vọng học tại trường:

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay4,331
 • Tháng hiện tại38,042
 • Tổng lượt truy cập4,915,483
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây